Co ze zwrotem akcyzy za paliwo?

Budżet na zwrot podatku akcyzowego w przyszłym roku nie jest jeszcze znany.

W związku z pismem Zarządu KRIR w sprawie zrekompensowania rolnikom kosztów wprowadzenia ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw poprzez zwiększenie limitu, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, resort rolnictwa poinformował, że zwiększenie limitu oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych, do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego uzależnione będzie od kwoty wydatków zaplanowanych na ten cel w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r.

MRiRW przekazało, że na dzień dzisiejszy nie jest znana planowana kwota wydatków budżetowych w 2018 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *