Co z terminem składania wniosków na dopłaty do materiału siewnego?

23 grudnia 2019 r. Zarząd KRIR przedstawił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty.

Zdaniem samorządu rolniczego zaproponowany termin przyjmowania wniosków, tj. od 25 maja do 25 czerwca,  jest zbyt krótki. W związku z czym zaproponowano,  aby rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego od 15 kwietnia.

Projektowane skrócenie czasu z sześciu do jednego miesiąca jest zbyt radykalną zmianą. Przyjęcie terminu 15 kwietnia w sposób znaczący ułatwi pracownikom ARiMR bieżącą obsługę wnioskodawców, a samym rolnikom umożliwi składanie wniosków bezpośrednio po zakończeniu wiosennych siewów, które w większości przypadków przypadają na okres marzec/kwiecień.

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *