Co z tarczą dla rolników?

Rolnicy nie są traktowani równo z innymi przedsiębiorcami w regulacjach Tarczy Antykryzysowej. Pisaliśmy o tym już tutaj. To nie jedyny problem. Sprawa dotyczy również rolników prowadzących dodatkową gospodarczą działalność pozarolniczą.

Wczoraj Zarząd KRIR wystąpił do Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju  w sprawie dotyczącej rozwiązania problemu rolników prowadzących gospodarstwa rolne a dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą (zatrudniających pracowników na działalność) i umożliwienia skorzystania im z pomocy w ramach tarczy antykryzysowej.

Rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą ma jeden NIP i w Jednolitym Pliku Kontrolnym, skierowanym do Urzędu Skarbowego widnieją przychody z gospodarstwa rolnego i z działalności pozarolniczej.

Rolnicy będący również przedsiębiorcami, którym znacznie spadły przychody z działalności w związku z epidemią COVID-19 i rozliczający się w US przez JPK, ubiegający się o subwencję na utrzymanie pracownika w działalności powinni mieć możliwość nie doliczania przychodów z gospodarstwa np. ze sprzedaży mleka (która utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie). Weryfikacja przez PFR powinna dotyczyć przychodów z firmy, ponieważ subwencja przeznaczona jest na pracownika, w firmie pozarolniczej.

Zarząd KRIR oczekuje jednakowego potraktowania przedsiębiorców jak i rolników prowadzących oprócz gospodarstwa rolnego działalność pozarolniczą i umożliwienie skorzystania z pomocy Państwa.

Pismo zostało skierowane również do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

KRIR, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *