Co z szacowaniem strat spowodowanych przez suszę w 2020 r.

To, że w 2020 r. będzie susza – widać gołym okiem. Dlatego Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o udzielenie informacji, jakie działania podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wsparcia rolników dotkniętych tegoroczną suszą. Pamiętamy jak wyglądało zeszłoroczne szacowanie strat, więc KRIR pyta ministra równiż czy i jak zostaną ustalone procedury szacowania strat, które pozwolą na sprawniejsze sporządzanie dokumentów.

Jednocześnie Zarząd KRIR zwrócił się o informację, czy są podejmowane kroki przez resort rolnictwa w celu zwiększenia dostępności ubezpieczeń m.in. od skutków suszy oraz czy podjęto działania związane z wprowadzeniem innych typów ubezpieczeń zmniejszających ryzyka związane z prowadzeniem produkcji rolnej, np. ubezpieczenie dochodów osiąganych z produkcji rolnej.

KRIR, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *