Co z problemami eksporterów?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 9 lutego zorganizowało wideokonferencję „Eksport rolno-spożywczy do krajów trzecich – wsparcie ze strony administracji i placówek zagranicznych RP” .

Rozmowy dotyczyły trudności, jakie napotykają polscy eksporterzy w kontaktach z administracją oraz o tym, co polska administracja, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych i placówki dyplomatyczne RP, mogą zrobić, aby wesprzeć poszczególne branże w ekspansji na rynki zagraniczne, w szczególności pozaeuropejskie.

Do udziału w konferencji  Minister Rolnictwa Grzegorz Puda zaprosił podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pawła Jabłońskiego, kierownictwo inspekcji weterynaryjnej, fitosanitarnej i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz  przedstawicieli organizacji i związków branżowych sektora rolno-spożywczego.

Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentował Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin  i Nasiennictwa, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że certyfikacja eksportowa jest priorytetem Inspekcji i jest wykonywana sprawnie pomimo utrudnień związanych z pandemią.

– Polscy eksporterzy niejednokrotnie pokazali już, że potrafią sprostać wysokim wymaganiom zagranicznych konsumentów, o czym świadczy m.in. dynamicznie rozwijający się eksport do krajów pozaunijnych. Rynki te nadal stanowią duży potencjał i przestrzeń do dalszego rozwoju. Dlatego też cały czas podejmowane są działania, w celu dalszego ułatwiania dostępu towarów rolno-spożywczych w krajach trzecich i wzmacniania obecności polskiej żywności na rynkach całego świata – mówił Grzegorz Puda

W tym kontekście szef resortu rolnictwa  uwypuklił też starania podejmowane przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa na rzecz eliminacji barier w dostępie do rynków.

Mimo trudnej sytuacji, związanej przede wszystkim z pandemią koronawirusa, polski eksport rolno-spożywczy w okresie 11 miesięcy 2020 r. osiągnął wartość 31,3 mld EUR, czyli o około 2 mld EUR więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wzrost o 7%). W znacznej części był on skierowany na rynki UE, jednak odnotowano 16-procentowy wzrost w eksporcie do krajów pozaunijnych (6,2 mld EUR).

www.piorin.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *