Co z kursami chemizacyjnymi?

W odpowiedzi na liczne zapytania i wątpliwości zarówno Ośrodków Doradztwa Rolniczego jak i rolników, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło obecne stanowisko dotyczące organizacji szkoleń w zakresie środków ochrony roślin w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

W obecnym stanie prawnym szkolenia w zakresie środków ochrony roślin (w kontekście obowiązujących w tym przedmiocie przepisów prawnych: wymagań i warunków prowadzenia działalności), spełniają przesłanki spotkania zawodowego. W związku z powyższym tego typu szkolenia mogą się odbywać.

Nadal aktualne pozostaje stanowisko MRiRW mówiące, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub w okresie 30 dni od dnia odwołania tych stanów, utrzymuje się odstępstwa od pewnych obowiązków, w tym od obowiązków określonych w przepisach o środkach ochrony roślin dotyczących mi. ukończenia obligatoryjnych szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby stosujące środki ochrony roślin, sprzedające te preparaty, prowadzące doradztwo z zakresu ochrony roślin, a także prowadzące uprawę roślin zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin.

Przepisy te zostały wprowadzone w celu uniknięcia nakładania sankcji na podmioty wykonujące działalność rolniczą, przy braku dostępności przedmiotowych szkoleń.

Jednocześnie Ministerstwo zwraca uwagę, że przedstawione przepisy w okresie epidemii podlegają kolejnym nowelizacjom w reakcji na zmiany w dynamice zachorowań, dlatego też należy je na bieżąco obserwować w celu weryfikacji aktualności zaprezentowanego stanowiska.

CDR, MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *