Co w PE w drugiej połowie 2017 roku?

Po wakacjach w Parlamencie Europejskim kolejne polityczne debaty i głosowania nad ważnymi przepisami regulującymi kwestie migracji, klimatu czy wspólnego rynku cyfrowego.

Posłowie pracują obecnie nad przepisami mającymi na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektora użytkowania gruntów, zmiany sposobu uzytkowania gruntów (np. wylesiania pod grunty orne) oraz lasów. Kontynuowane będą negocjacje w sprawie refomy unijnego systemu handlu emisjami (ETS). Poza tym posłowie zagłosują w sprawie nieformalnego porozumienia z państwami członkowskimi w sprawie znakowania żywności organicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *