Co przygotowała Syngenta na 2020?

Wzmocnienie biznesu nasiennego, nowe odmiany i nowości w ochronie roślin, oraz inwestycje w innowacje kierowane potrzebami rolników, społeczeństwa i środowiska to główne tematy tegorocznej konferencji prasowej firmy Syngenta. Spotkanie odbyło się 15 stycznia w centrum Koneser w Warszawie.

Kolejny rok wyzwań
Tegoroczna konferencja firmy Syngenta miała nieco inną niż zwykle formułę, bo jej motywem przewodnim były szeroko pojęte wyzwania – nie tylko te stojące przed branżą rolną, ale także przed całą naszą planetą. Rolnicy zmagają się z takim problemami jak zmiana klimatu, erozja gleby czy zmniejszanie się różnorodności biologicznej. Zmieniają się także oczekiwania konsumentów i postrzeganie technologii wykorzystywanych w rolnictwie. „Istnieje wyraźne zapotrzebowanie na innowacje i więcej działań służących przezwyciężaniu tych wyzwań z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron – rolników, konsumentów i środowiska. I firma Syngenta podejmuje takie działania.” – powiedział Marek Łuczak, Prezes Zarządu Syngenta Polska.

ZOBACZ FOTOGALERIĘ

Dobry rok dla Syngenty w ochronie roślin
Na rynku, który częściowo odrobił stratę z 2018 roku, Syngenta odnotowała wzrost sprzedaży o ok. 12%, który przełożył się na wzrostu udziału w rynku. W głównych uprawach, takich jak zboża, rzepak i kukurydza, Syngenta jest w gronie trzech liderów rynku. Wynik ten jest godny podkreślenia, biorąc pod uwagę trudniejsze niż w latach poprzednich uwarunkowania rynkowe.

Syngenta inwestuje w nasiona
Firma ogłosiła, że z początkiem stycznia br. wdrożyła nowy model operacyjny, polegający na utworzeniu dwóch jednostek biznesowych –  CP (Środków Ochrony Roślin) i Seeds (Nasiona). Model ten przewiduje większe inwestycje, specjalizację i wzmocnienie marki Syngenta w obszarze nasion upraw polowych oraz ścisłą współpracę i wykorzystanie synergii między działami środków ochrony roślin i nasion. „Nowy model zapewni naszym klientom i partnerom bardziej wyspecjalizowane doradztwo, większą dostępność naszych ekspertów oraz portfolio nasion jeszcze lepiej spełniające rosnące wymagania rynkowe.” – zapowiedział Dariusz Sip, Dyrektor Działu Nasion na Europę Centralną. A jakie nowości odmianowe proponuje w tym roku Syngenta?
Kukurydza – gwiazda nasion polowych
Największą dumę Syngenty stanowią nasiona kukurydzy. Oprócz znanej wszystkim odmiany Talisman, w  tym sezonie warto zwrócić uwagę na 4 nowe odmiany na ziarno: SY Calo, SY Marimba, SY Fregat i SY Torino.
SY Calo (FAO 220-230) to wczesna, świetnie plonująca odmiana typu dent/flint, nr 1 COBORU CCA 2019. Odmiana ta charakteryzuje się bardzo wysoką tolerancją na stres suszy, w warunkach której ogranicza budowanie masy zielonej, jednocześnie budując plon ziarna. Mocną cechą tej odmiany jest niezwykle szybkie oddawanie wody w końcowym etapie wegetacji <25% H2O. SY Calo nadaje się na wszystkie stanowiska glebowe i w obecnym portfolio Syngenty jest najlepszą odmianą w grupie MG0.

SY Fregat (FAO 260) to odmiana z grupy średnio wczesnej w typie dent/dent, która w badaniach rejestrowych uzyskała bardzo wysokie wyniki plonowania przy jednoczesnym dość suchym ziarnie w czasie zbioru. Jest odporna na stres suszy – nawet w warunkach dużego stresu potrafi zachować zieloność liści. W roku 2019 uzyskała bardzo dobry wynik w badaniach COBORU CCA w swojej grupie osiągając plon 121.8dt/ha (105.1% wzorca). Czyni  ją to najlepszą średnio wczesną odmianą w portfolio Syngenty. SY Fregat jest wolna od niekorzystnych cech agronomicznych takich jak wyleganie łodygowe i korzeniowe. Nadaje się na wszystkie typy gleb i bardzo dobrze oddaje wodę w końcowej fazie wegetacji.

SY Marimba (FAO 250) to kolejna odmiana mieszańcowa, również odporna na wyleganie, typu dent/dent, polecana na wszystkie typy gleb, choć najlepiej sprawdza się na glebach szybciej nagrzewających się wiosną. Biorąc pod uwagę dwulecie badań CCA COBORU jest to odmiana z pierwszej dziesiątki dla całej grupy średnio wczesnej (nr 3 w 2018 roku). Tworzy ładne beczułkowate kolby, a w końcowej fazie wegetacji szybko pozbywa się wody z ziarna.

Ostatnia z zaprezentowanych odmian to średnio późna SY Torino (FAO 270-280). Jest to odmiana o ogromnym potencjale plonowania, wymagająca jednak intensywnej uprawy i lepszych stanowisk glebowych. W roku 2019 w CCA COBORU w swojej grupie w Polsce południowej uzyskała plon 144dt/ha, co stanowi 103.3% średniego plonu odmian wzorcowych. W roku 2018 w badaniach Syngenta przebiła wszystkie odmiany uzyskując plon 124.8dt/ha (14%) przy wilgotności zbioru 18%.

Przy okazji omawiania odmian kukurydzy Dariusz Sip zaprezentował innowacyjną technologię Syngenty Artesian™. Jest to specjalny programem hodowlany opierający się na selekcji odmian wyróżniających się stabilnością plonowania w warunkach stresu związanego z niedoborem wody w kluczowych momentach wzrostu kukurydzy. Technologia Artesian, dzięki złożonemu mechanizmowi działania, pozwala na dużo lepsze wykorzystanie przez roślinę wody do produkcji ziarniaków, a tym samym zapewnia bardziej stabilny i większy plon. Odmiany sklasyfikowane jako Artesian plonują maksymalnie w warunkach optymalnych jak również pozwalają minimalizować straty w plonie w warunkach stresu.

Co nowego w ochronie roślin

Ochrona roślin z roku na rok staje się coraz trudniejsza. Ekstremalne warunki pogodowe, wycofywanie kolejnych substancji czynnych oraz wzrastające zjawisko odporności to tylko kilka problemów, z którymi borykają się producenci rolni. Jak w walce z tymi wyzwaniami pomóc mogą nowoczesne środki ochrony roślin, opowiedział Łukasz Bojkowski, Dyrektor Wsparcia Technicznego odpowiedzialnego za Europę Centralną.

Problem: ubytek substancji aktywnych

Odpowiedzią Syngenty na wycofanie 2 popularnych substancji czynnych w zaprawach, tiuramu i tebukonazolu, jest Vibrance® Star, w której składzie znajdziemy aż 3 substancje aktywne: fludioksonil, tritikonazol oraz sedaksan. Ten ostatni nie tylko zwalcza najważniejsze choroby odnasienne, ale ma również udowodniony pozytywny wpływ na rozwój systemu korzeniowego. Vibrance Star zarejestrowana jest dla wszystkich zbóż i cechuje się wyjątkową skutecznością w zwalczaniu ostrej plamistości oczkowej (powodowanej przez Rhizoctonia spp.) oraz pałecznicy zbóż i traw.

Nowym rozwiązaniem w ofercie Syngenty jak także Turbo Pak, będący połączeniem dwóch znanych wcześniej produktów: Tern® 750 EC i Plexeo® 60 EC. Fenpropidyna zawarta w Tern wykazuje działanie układowe, skutecznie zapobiegając mączniakowi prawdziwemu zbóż i traw. Obecny w Plexeo metkonazol działa natomiast systemicznie, zwalczając fuzariozę kłosów i septoriozę paskowaną liści. Dużą zaletą produktu jest szerokie okno stosowania – od pierwszego kolanka aż do końca fazy kłoszenia.

Rolników, którzy nie specjalizują się w uprawie zbóż zainteresują rozszerzone rejestracje Amistar® Gold Max i Affirm® 095 SG.

Amistar Gold Max to fungicyd oparty o azoksystrobinę i difenokonazol do zwalczania zgnilizny twardzikowej w rzepaku i chwościka buraka w buraku cukrowym. Jak poinformował Łukasz Bojkowski, ostatnio firmie udało się rozszerzyć jego rejestrację o nowe choroby, m.in. suchą zgniliznę kapustnych, rdzę i rizoktoniozę w buraku, oraz o nowe uprawy, w tym gorczycę, len, mak, soję i słonecznik.

Producentom owoców i warzyw Syngenta oferuje Affirm ® 095 SG. Jest to preparat oparty o benzoesan amamektyny, polecany do zwalczania gąsienic motyli. Charakteryzuje się skutecznością we wszystkich stadiach larwalnych, do końca żerowania. Jako preparat wgłębny, Affirm jest odporny na zmieniające warunki atmosferyczne, a jednocześnie cechuje go długie działanie, aż do dwóch tygodni. Jest preparatem o bardzo krótkiej karencji oraz bardzo krótkim okresie zanikania zawartości poniżej progu oznaczalności, co z pewnością docenią nowocześni producenci owoców i warzyw. W połączeniu z selektywnością wobec organizmów pożytecznych powoduje to, że Affirm jest idealnie dopasowany do programów ochrony zmierzających do uzyskania plonu z zerową lub obniżoną ilością substancji aktywnych. Jak zaznaczył Łukasz Bojkowski, w pierwszym kwartale 2020 roku Syngenta spodziewa się rozszerzenia rejestracji Affirm o długo oczekiwane warzywa gruntowe, a także m.in. drzewa pestkowe i truskawki oraz o dodatkowe szkodniki powszechnie występujące w Polsce.

Z powodu wycofywania kolejnych substancji aktywnych oraz oczekiwań konsumentów dotyczących zerowych pozostałości po środkach ochrony roślin w żywności, Syngenta kieruje się także w stronę biopreparatów (ang. biocontrols). W 2020 r. firma spodziewa się rejestracji w Polsce pierwszego preparatu z tej grupy od ochrony winogron oraz warzyw i truskawek pod  osłonami. Taegro® to bio-fungicyd oparty na bakterii laseczki siennej (Bacillus subtilis), służący do zwalczania szarej pleśni i mączniaka prawdziwego. Jego biologiczne pochodzenie i niskie dawki uwalniają od problemu pozostałości i eliminują ryzyko wystąpienia odporności.

Ochrona w dobie zmiany klimatu

Syngenta podjęła wyzwanie, aby pomóc rolnikom w uzyskaniu wysokich plonów w szczególnie trudnych warunkach pogodowych. W 2019 roku, podobnie jak rok wcześniej, w warunkach ekstremalnej suszy świetnie sprawdził się fungicyd do ochrony zbóż Elatus™ Era, wydłużając fizjologiczny okres wzrostu roślin i tym samym każdorazowo zwiększając plonowanie.

Syngenta pozostaje liderem branży regulatorów wzrostu. W zbożach oferowane są 3 rozwiązania: znany od wielu lat Moddus 250EC oraz wprowadzone niedawno Moddus® Start do wczesnych zabiegów, jak również Moddus® Flexi – jeszcze bezpieczniejszy dla zbóż i elastyczny w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin.

Rosnąca odporność

W kontekście wzrastającej odporności chwastów na herbicydy stosowane w zbożach, Syngenta wprowadziła w 2019 roku Avoxa® Pak, zawierający dwa preparaty Avoxa (gotowa mieszanina pinoksaden + piroksulam) i Aldaro (2,4-D i florasulam). Dobre doświadczenia z zastosowania Avoxa Pak na szeroką skalę wskazują na duży potencjał tego rozwiązania na przyszłość. Ponadto Avoxa Pak stanowi cenne uzupełnienie oferty Syngenty w zakresie herbicydów do zbóż, w skład której wchodzą preparaty takie jak Boxer®, Boxer® Evo, Axial® Komplett Pak.

Rolnictwo cyfrowe według Syngenty

Innowacje w Syngencie nie kończą się na produktach. Firma inwestuje mocno w rolnictwo cyfrowe, o czym opowiedziała podczas konferencji Dorota Mazurek, Dyrektorka ds. Marketingu Cyfrowego i Serwisów odpowiedzialna za Europę Centralną. „Rozwijamy technologie cyfrowe pomagające w zarządzaniu gospodarstwem i pomagające rolnikowi osiągnąć szeroko pojęty wzrost rentowności produkcji. Rolnicy coraz chętniej korzystają z takich rozwiązań”, powiedziała Dorota Mazurek.

Wśród dostępnych rozwiązań wymieniła dwie aplikacje: Infopole i NieWylegaj. Infopole to znany już wielu użytkownikom serwis, zawierający m.in. informacje nt. występujących aktualnie agrofagów, prognozę pogody i rekomendacje agronomiczne. Został on w zeszłym roku rozszerzony o serwis społecznościowy, na którym użytkownicy na bieżąco informują o sytuacji na polach, zamieszczają zdjęcia, filmy i komentarze W 2020 r. nastąpi wdrożenie nowej aplikacji dla serwisu Infopole, która będzie zawierała dodatkowe funkcjonalności, np. informacje rynkowe, zarządzenie areałem oraz informacje o dostępnych na rynku środków ochrony roślin.

Dorota Mazurek zaprezentowała także aplikację NieWylegaj. Ocenia ona ryzyko wylegania upraw zbożowych (dla pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego) i generuje indywidualne rekomendacje dotyczące stosowania regulatorów wzrostu z rodziny Moddus.

Obie aplikacje będą dostępne dla klientów w sezonie 2020.

Zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Izabela Wawerek, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Biznesu w Europie Centralnej, podsumowała dobiegającą końca I edycję sztandarowego programu firmy na rzecz zrównoważonego rolnictwa, The Good Growth Plan, i zapowiedziała jego nową odsłonę na przyszły rok. The Good Growth Plan to ogłoszone w 2013 r. sześć zobowiązań, które wspierają rolników w produkcji żywności przy mniejszym zużyciu zasobów naturalnych, przy jednoczesnej ochronie środowiska i poprawie jakości życia na terenach wiejskich. Wyniki za cały okres 6 lat funkcjonowania the Good Growth Plan będą opublikowane w marcu br., jednak już teraz, na podstawie wyników za 2018 r,. można powiedzieć, że zakładane globalne cele zostały przekroczone w przynajmniej trzech zobowiązaniach. Pierwsze z nich to zobowiązanie w zakresie zwiększenia różnorodności biologicznej i poprawy kondycji ziemi uprawnej – podwojony został zakładany cel objęcia 5 mln ha projektem Operation Pollinator (w Polsce znanym pod nazwą Akcja na rzecz Owadów Zapylających); drugie zobowiązanie dotyczące poprawy urodzajności ziemi uprawnej na ponad 10 mln ha; i trzecie zobowiązanie – przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy 20 mln osób, które zostało przekroczone o 13,8 mln przeszkolonych.

2 mld USD na innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju

“Obecnie na ustach wszystkich znajduje się fraza kryzys klimatyczny. Rolnictwo odgrywa kluczową rolę w światowych działaniach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu, a Syngenta zobowiązała się zwiększyć tempo swoich innowacji, aby znaleźć lepsze i bezpieczniejsze rozwiązania w tym zakresie”, powiedział w końcowym wystąpieniu Marek Łuczak, Prezes Syngenta Polska.

O jakie dokładnie rozwiązania chodzi? Przez najbliższe 5 lat Syngenta przeznaczy 2 miliardy USD na innowacje służące rozwojowi rolnictwa zrównoważonego, w tym na opracowanie i wdrażanie dwóch nowych, przełomowych technologii rocznie. Dodatkowo firma do 2030 r. zredukuje ślad węglowy swoich działań operacyjnych o 50%, wspierając postanowienia Porozumienia Paryskiego w sprawie klimatu. Postępy w realizacji tych celów będą przedmiotem corocznego niezależnego audytu. „Syngenta była jedną z pierwszych firm w naszej branży, która przyjęła zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju, będące obecnie w strategii wielu firm fitofarmaceutycznych. To bardzo pozytywny trend i cieszymy się, że byliśmy jego prekursorem.” – dodał Prezes Łuczak.

Podsumowując konferencję, Syngenta jest świadoma wyzwań stojących przed branżą rolną i rolnikami. Kontynuuje prace nad nowymi technologiami, jak również powiększa wiedzę ekspercką w ramach specjalizacji działu nasion. Jednocześnie firma wzmacnia zaangażowanie w zrównoważony rozwój w oparciu o szerokie konsultacje z różnymi środowiskami, czego wyrazem są konkretne zobowiązania i  jasno określone cele podane do publicznej wiadomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *