Co po Brexicie?

Warunki przemieszczania towarów roślinnych po opuszczenia UE przez Wielką Brytanię

Z dniem 31 stycznia 2020 r. Wielka Brytania opuściła Unię Europejską. Tym samym, z dniem 1 lutego 2020 r. rozpoczął się okres przejściowy, określony w Umowie o wystąpieniu Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UE, który będzie trwać do końca 2020 roku.

Okres przejściowy został ustalony w Umowie o wystąpieniu, między innymi aby zapewnić obu stronom czas na wynegocjowanie przyszłych relacji pomiędzy UE i Wielką Brytanią oraz dostosowanie się do nowych warunków współpracy. W okresie przejściowym przewiduje się utrzymanie obecnych relacji pomiędzy Unią a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej..

Okres przejściowy potwierdza w polskim porządku prawnym ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej.  Zgodnie z art. 1 ww. ustawy, w okresie przejściowym, Wielka Brytania będzie w polskim porządku prawnym traktowana nadal jak państwo członkowskie Unii.

Nowe planowane zasady kontroli dotyczące towarów, do których mają zastosowanie zasady Porozumienie w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) – w tym towarów pochodzenia roślinnego – będą miały zastosowanie do towarów importowanych do Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej od 1 stycznia 2021 roku.*
 

Nowe zasady kontroli będą wprowadzane etapowo, wraz ze stosownymi procedurami i będą miały zastosowanie do importu żywych zwierząt, produktów zwierzęcych oraz roślin i produktów roślinnych, a także żywności i pasz wysokiego ryzyka pochodzenia niezwierzęcego.

Procedury i nowe zasady kontroli będą wymagały:

  • powiadomienia wstępnego;
  • stosownego świadectwa (takiego jak eksportowe świadectwo zdrowia lub świadectwo fitosanitarne);
  • kontroli dokumentów, identyfikacyjnej i bezpośredniej na granicy lub w głębi terytorium Wilk. Brytanii;
  • wprowadzenia towaru na terytorium Wlk. Brytanii przez wyznaczony punkt wejścia – od lipca 2021 r.


Do wstępnego powiadamiania o imporcie towarów będzie używany przez importerów system IPAFFS (informatyczny system obsługi importu).  
 

  • Od 2021 roku IPAFFS będzie używany do wstępnego powiadamiania, zanim towary podlegające kontroli fitosanitarnej zostaną wprowadzone z UE do Wlk. Brytanii. System zastąpi również używany dotąd m.in. w Wlk. Brytanii unijny system TRACES.
  • Wcześniejsze zgłoszenie będzie wymagane w przypadku importu z UE, zgodnie z etapowym wprowadzeniem kontroli w 2021:
    • od 1 stycznia 2021 r. dla żywych zwierząt, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wysokiego ryzyka i roślin o „wysokim priorytecie” (high-priority plants), oraz
    • od kwietnia 2021 r. – pozostałe.

Ze szczegółami informacjami w zakresie eksportu i importu roślin i produktów roślinnych, można zapoznać się także na stronie internetowej przygotowanej przez brytyjską służbę ochrony roślin: https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-plants-and-plant-products-from-1-january-2021.

Aktualne informacje na temat BREXIT-u na stronie PIORiNu: BREXIT.

 piorin.gov.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *