Co dalej z częściowymi emeryturami rolniczymi?

Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w związku z artykułem na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 17 lipca 2017 r. pt.: „Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.”

Przekazano, że w treści ww. materiału czytamy: „… Kasa informuje, że w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od dnia 1 października 2017 r. nie będzie przyznawana częściowa emerytura rolnicza. Natomiast przyznane przed dniem 1 października 2017 r. zostaną z urzędu zamienione – od tej daty – na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.”

Obecnie wysokość częściowej emerytury rolniczej wynosi 50% sumy części składkowej i uzupełniającej. Dokonana z urzędu zamiana emerytury częściowej na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym spowoduje, że część uzupełniająca emerytury rolniczej może ulec zawieszeniu, jeżeli emeryt nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Dlatego zachodzi pytanie czy ta zmiana przyczyni się do wypłaty świadczeń emerytalnych niższych niż te, pobierane przez rolników obecnie w ramach przyznanej im częściowej emerytury rolniczej?

Zwrócono się z prośbą o udzielenie informacji jaka może to być skala problemu tj. ilu rolników w kraju (z podziałem na województwa) pobiera emeryturę częściową i przejdzie z urzędu na emeryturę rolniczą w powszechnym wieku emerytalnym. Czy jest w związku z tą zmianą przewidywany spadek poziomu wypłacanych świadczeń dla ww. emerytów, w przypadku gdy nie zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej?

Samorząd rolniczy zawnioskował aby rolnicy objęci opisaną zmianą w sytuacji spadku wypłaconej wysokości świadczeń emerytalnych otrzymali dodatkowe wsparcie z KRUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *