CLIMMAR Indeks w drugiej połowie roku 2018 znowu lekko wzrósł

Europejskie Stowarzyszenie Sprzedawców Maszyn Rolniczych i Zakładów Serwisowych CLIMMAR reprezentuje 16.350 zakładów z 16 państw członkowskich, które osiągają obroty w wysokości prawie 40 miliardów euro rocznie zatrudniając 160.ooo pracowników; w sumie przedsiębiorstwa kształcą 17.ooo praktykantów.

Powstały w roku 2018 „CLIMMAR Indeks“, opisuje jedną wartością bieżącą sytuację zakładów handlowych i serwisowych z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Należy pamiętać, że jest to wypadkowa ze wszystkich krajów biorących udział w badaniu (zrzeszonych w CLIMMAR) i wyniki te mogą różnić się od wyników z poszczególnych rynków. Indeks mieści się w przedziale od 3 (co oznacza sytuację bardzo dobrą) do -3 (co oznacza sytuację bardzo złą). W drugiej połowie roku 2018, po załamaniu w pierwszej połowie roku, wskaźnik zarejestrował ponownie pozytywny rozwój i wzrósł do wartości 0,85 z wartości 0,61 sześć miesięcy wcześniej. Głównym powodem tego rozwoju są zwiększające się obroty w warsztatach i magazynach części zamiennych. Nadal jednak w kilku krajach biorących udział w badaniu  osłabiona jest jeszcze sprzedaż nowymi maszynami.  

CLIMMAR Indeks jest częścią większego badania, w którym również sprawdzane są oczekiwania co do przyszłej koniunktury. Zaprezentowana mapka pokazuje oczekiwania dotyczące rozwoju branży w pierwszej połowie br.
Kolor czerwony to oczekiwania gorszej koniunktury W przypadku nowych maszyn pogorszenia koniunktury oczekuje się nie tylko w Polsce ale również w Niemczech, Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych jest członkiem CLIMMAR i od lat  bierze udział w badaniach i wspólnych projektach realizowanych przez tę organizację. CLIMMAR Indeks jest jednym z takich projektów. Został on  zainicjowany i zaproponowany członkom CLIMMAR przez PIGMIUR, który prowadzi podobne badanie na rynku Polskim od drugiej połowy 2014 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *