CLAAS API tworzy połączenie z systemami zarządzania gospodarstwem

Poprzez interfejs programowania aplikacji (API) CLAAS tworzy układ łączący TELEMATICS z systemami informacyjnymi do zarządzania gospodarstwem (FMIS) różnych dostawców. Znacznie ułatwia to rolnikom planowanie i dokumentację za pomocą wybranego przez nich oprogramowania.

Wymiana danych z TELEMATICS

API CLAAS umożliwia systemom zarządzania gospodarstwem łatwą wymianę danych z TELEMATICS. Ujednolicony interfejs ze zdefiniowanymi procesami i mechanizmami wsparcia jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych dostawców systemów zarządzania gospodarstwem. Aby skorzystać z interfejsu, rolnik musi tylko aktywować dla TELEMATICS wymianę danych z wybranym przez siebie oprogramowaniem. W ten sposób łączy on swój FMIS z systemem TELEMATICS. Wspiera go w tym działaniu proste okno dialogowe parowania. Wymiana danych pomiędzy sparowanymi systemami odbywa się automatycznie. Upraszcza to proces dokumentacji dla rolnika i zapobiega błędom oraz utracie danych.

TELEMATICS to cyfrowy system transmisji danych umożliwiający sukcesywne odczytywanie i dokumentowanie danych roboczych, śladów przejazdów i danych dotyczących plonów kombajnów zbożowych, sieczkarń polowych i ciągników firmy CLAAS. Wszystkie dane są przesyłane drogą radiową z maszyn do serwera, gdzie są przetwarzane i zapisywane. W portalu TELEMATICS możliwe jest ich wywoływanie i analiza za pośrednictwem Internetu na komputerze stacjonarnym, laptopie lub smartfonie.

Moduł dodatkowy „Automatyczna dokumentacja” oferuje możliwość automatycznego przypisywania określonych danych do obrabianych części pola.

CLAAS API umożliwia na przykład synchronizację granic pola z TELEMATICS. Teraz wystarczy tylko administrować nimi w jednym systemie. Dane z automatycznej dokumentacji, takie jak np. zużycie paliwa, czas i plon mogą być przekazywane do systemu zarządzania gospodarstwem dla każdego pola.

Wielu partnerów na start

W momencie wprowadzenia CLAAS API wielu dostawców systemów FMIS uruchomiło już wymianę danych:

    Cropio,
    Trimble,
    OMNIA (H. L. Hutchinson Ltd.),
    SOYL (a division of Frontier Agriculture),
    CLIMATE FieldView,
    365FarmNet,
    SEGES,
    MyEasyFarm.

W przyszłości dołączą do nich kolejni dostawcy FMIS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *