Ciech ważnym graczem nie tylko w wielkiej chemii

Grupa Ciech wygenerowała w polskiej gospodarce 1,7 mld zł wartości dodanej (wkład Grupy do PKB), 11,3 tys. miejsc pracy oraz 420 mln zł dochodów dla sektora finansów publicznych w 2018 roku – wynika z opublikowanego właśnie raportu EY Polska.

Według autorów opracowania działalność Grupy Ciech jest bardzo ważna dla funkcjonowania wielu gałęzi przemysłu. Do sektorów, które odniosły największe korzyści z działalności operacyjnej spółki, należą: produkcja szkła, przemysł chemiczny, budownictwo, branża automotive, górnictwo i wydobycie, transport, handel oraz energetyka.

„Ciech jest bardzo ważnym ogniwem w polskiej gospodarce. Spółka ma 7 linii biznesowych skupionych w 3 segmentach: sodowym, organicznym oraz krzemianów i szkła. Znaczną część przychodów z działalności przeznaczamy na inwestycje. Obecnie realizujemy największe przedsięwzięcie w historii spółki – nową warzelnię soli w Niemczech” – mówi Dawid Jakubowicz, prezes Ciech S.A.

Mirosław Skowron, członek Zarządu Ciech S.A. wskazuje, że warzelnia soli to sztandarowy projekt spółki. „Trwa proces inwestycyjny, jesteśmy w trakcie budowy instalacji, będziemy ją uruchamiać w 4 kw. b.r. Ma to ogromne znaczenie dla naszej grupy i strategii na lata 2019-2021” – podkreśla Skowron.

Jak zaznacza prezes Jakubowicz, Ciech chce być holdingiem chemicznym, który jest innowacyjny i efektywny w działaniu. „Na koniec 2021 roku mamy zamiar wygenerować 900 mln zł EBIDTY (EBITDA – zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, podatków, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych- red.). Będziemy chcieli, żeby co najmniej 35 proc. tego wyniku pochodziło z innych biznesów niż sodowy. Aby do tego dojść, prowadzimy szereg inwestycji” – zaznacza prezes Ciech S.A.

Jakubowicz wskazuje, że Ciech jest ważnym graczem na arenie paneuropejskiej, ale także istotnym partnerem dla polskiej gospodarki. Przykładem jest produkcja szkła, do której wykorzystuje się sodę pochodzącą właśnie z Ciechu. „Pomimo naszej obecności na ponad 100 rynkach na świecie jesteśmy też kluczowym ogniwem polskiej gospodarki. Około 50 proc. biznesu prowadzimy w kraju. 78 proc. sody kalcynowanej sprzedawanej w Polsce zasila jedną z najważniejszych krajowych gałęzi przemysłowych – klaster przemysłu szklarskiego” – mówi Dawid Jakubowicz.

Ciech jest też drugim największym – po energetyce zawodowej – odbiorcą węgla w Polsce. Spółka kupuje znaczne ilości kamienia wapiennego, solanki, koksu, antracytu.

W Polsce firma zatrudnia 3,1 tys. osób, cała grupa daje pracę 3,8 tys. Natomiast w łańcuchu produkcyjnym związanych z Ciechem pracuje 11 tys. osób, z czego 6 tys. u poddostawców.

Zdaniem Bogdana Dobrzenieckiego, senior managera EY Polska, Grupa Ciech, postrzegana jako tradycyjny przemysł chemiczny, kreuje bardzo dużo wartości dodanej. Spółka wytworzyła bezpośrednio 739 mln zł wartości dodanej w polskiej gospodarce, a dodatkowo blisko 1 mld zł w ramach efektów pośrednich (uzyskanych u poddostawców) i indukowanych (efekty wynikają z przeznaczania części środków pracowników Ciechu i całego łańcucha dostaw na konsumpcję). Ciech wygenerował też dla sektora finansów publicznych 420 mln zł dochodów w 2018 roku.

„Chcemy, aby nasza produkcja była stabilna, aby zużywała mniej surowców, emitowała mniej CO2. Mamy 35 inicjatyw związanych z szeroko pojętym utrzymaniem ruchu, które pozwolą nam do końca 2021 roku, doprowadzić nasze fabryki do europejskiego standardu w najlepszych zakładach przemysłu chemicznego”– mówi Mirosław Skowron, członek zarządu Ciech S.A.

Ciech zmierza do zmniejszenia zużycia węgla w swojej produkcji. „Rozmawiamy o zastosowaniu spalarni śmieci obok naszych zakładów w celu pozyskania pary do produkcji. Chcemy zastosować podobny układ jak w naszej fabryce w Niemczech – tłumaczy Skowron. – Mamy plan działań dla naszej energetyki, który polega na poprawie funkcjonujących urządzeń, co oznacza, że będziemy zużywać mniej węgla” – dodaje.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP kurier.pap.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *