CIECH Narodowym Czempionem

CIECH znalazł się wśród 10 Narodowych Czempionów, czyli spółek o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Firmy zostały wyłonione w prestiżowym rankingu centrum analiz polityczno-gospodarczych POLITYKA INSIGHT.
W swojej ocenie CIECH, eksperci docenili przede wszystkim silną pozycję Spółki w swojej branży oraz intensywną ekspansję zagraniczną.

Jak informuje POLITYKA INSIGHT, cechą wspólną czempionów narodowych jest przede wszystkim ich duże znaczenie dla gospodarki, rozumiane jako wysoki wkład w potencjał gospodarczo-polityczny kraju i znacząca rola, jaką pełnią w rozwoju społeczno-ekonomicznym. Czempioni narodowi są wizytówką kraju za granicą, cechuje ich także wysoka aktywność na arenie międzynarodowej, silna pozycja w branży i wysoka skłonność do finansowania badań nad innowacjami.
W związku z tym, oprócz wielkości przedsiębiorstw, eksperci oceniali także ich wydajność, rolę
w branży, obecność na rynku międzynarodowym czy inwestycje w rozwój i innowacyjność.

W przygotowanym przez POLITYKĘ INSIGHT rankingu, CIECH zajął bardzo wysokie, 4. miejsce.POLITYKA INSIGHT jest wiodącym centrum analiz polityczno-gospodarczych w Polsce i wydawcą codziennego serwisu, skierowanego do decydentów w polityce, biznesie i dyplomacji.

Źródło: Grupa CIECH
Opracowała: Jolanta Malinowska-Kłos

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *