Chwasty zjadają ziemniaki

Jakie substancje czynne herbicydów wybrać do odchwaszczania plantacji ziemniaka?

Prawidłowo przeprowadzone zabiegi herbicydowe (oczywiście w zalecany terminach i dawkach) pozwalają na szybkie oraz skuteczne ograniczenie chwastów na plantacji ziemniaka.
Konkurencyjne oddziaływanie różnych gatunków chwastów w postaci tzw. zachwaszczenia pierwotnego, obserwuje się już po kilku lub kilkunastu dniach od momentu posadzenia bulw ziemniaka (BBCH 00-13/15) i może trwać, aż do momentu zakrycia międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka (BBCH 31-39). Kolejny „wrażliwy” okres dla ziemniaków, w którym mogą pojawić się chwasty (tzw. zachwaszczenie wtórne) to moment tuż przed samym zbiorem bulw (BBCH 91-95).

Najczęściej plantatorzy stosują dwa sposoby pielęgnacji plantacji ziemniaka, a mianowicie: zabieg mechaniczno-chemiczny oraz chemiczny.
Najskuteczniejsza jest jednak metoda chemiczna, która polega na zastosowaniu odpowiednio dobranych  herbicydów jako czynnika ograniczającego zachwaszczenie pierwotne oraz wtórne.

Obecnie plantator ma do dyspozycji całą gamę bardzo skutecznych herbicydów, które może zastosować w terminie przedwschodowym (doglebowo), zaraz po posadzeniu bulw ziemniaka (BBCH 00-03/05) i uformowaniu redlin ale nie później jak do fazy formowania i wzrostu pędu w kierunku powierzchni gleby (BBCH 09).  

Bezpośrednio po sadzeniu (BBCH 00-03/05), można zastosować: linuron (np. Afalon Dyspersyjny 450 SC w dawce 1,5-2,0 l/ha – chwasty dwuliścienne); pendimetalina (np. Stomp 400 SC w dawce 3,0-4,0 l/ha – chwasty jedno (oprócz perzu właściwego) i dwuliścienne); metrybuzyna (np. Sencor Liquid 600 SC w dawce 0,75-1,0 l/ha – chwasty dwuliścienne, ponadto średnio wrażliwa chwastnica jednostronna); chlomazon (np. Clomate 360 CS w dawce 0,25 l/ha – chwasty dwuliścienne, ponadto średnio wrażliwa chwastnica jednostronna); fluorochloridon (np. Racer 250 EC w dawce 2,0-3,0 l/ha – chwasty jedno (oprócz perzu właściwego) i dwuliścienne); metrybuzyna + flufenacet (np. Plateen 41,5 WG w dawce 2,0 kg/ha – chwasty jedno (oprócz perzu właściwego) i dwuliścienne); chlomazon + pendimetalina (np. Stallion 363 CS w dawce 3,0-4,0 l/ha – chwasty jedno (łącznie z perzem właściwym) i dwuliścienne).

Bezpośrednio po sadzeniu do końca fazy kiełkowania (BBCH 00-09), można zastosować: metobromuron (np. Proman 500 SC w dawce 3,0-4,0 l/ha – chwasty dwuliścienne ponadto jednoliścienne wrażliwe to: owies głuchy i wiechlina roczna, średnio wrażliwa chwastnica jednostronna).

Bezpośrednio po sadzeniu, jednak nie później jak do 3 liścia (BBCH 00-13), można zastosować również: prosulfokarb (np. Boxer 800 EC w dawce 3,0-5,0 l/ha – niektóre chwasty jednoliścienne oprócz chwastnicy jednostronnej i perzu właściwego oraz chwasty dwuliścienne).

Kolejny termin aplikacji herbicydów (nalistnie), przypada na okres tuż po wschodach, gdy rośliny ziemniaka wytworzą od 2 do 5/7 liści (BBCH 12-15/17), aż do momentu osiągnięcia przez rośliny ziemniaka, fazy początku zakrywania międzyrzędzi (BBCH 30) do fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi (BBCH 31-39).  

W fazie 2-5 liści (BBCH 12-15), ziemniaka, możemy zastosować: bentazon (np. Basagran 480 SL w dawce 3,0 l/ha – chwasty dwuliścienne); metrybuzyna + prosulfokarb (np. Arcade 880 EC w dawce 4,0-5,0 l/ha – niektóre chwasty jednoliścienne (wiechlina roczna, wyczyniec polny, chwastnica jednostronna) i dwuliścienne); metrybuzyna (np. Maestro 70 WG w dawce 0,5 kg/ha – chwasty dwuliścienne, ponadto średnio wrażliwa chwastnica jednostronna).

W fazie 2 liścia do fazy początku zakrywania międzyrzędzie (BBCH 12-30) można zastosować rimsulfuron (np. Egzecutor 25 SG + adiuwant Asystent w dawce 60 g/ha + 0,05-0,1l/ha – niektóre chwasty jednoliścienne (chwastnica jednostronna i perz właściwy) oraz dwuliścienne).

Natomiast w fazie 2 liści aż do fazy zakrywania międzyrzędzi przez rośliny ziemniaka (BBCH 12-39) można zastosować graminicydy, czyli środki które zwalczają najskuteczniej gatunki jednoliścienne jednoroczne w fazie 2-4 liści (chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, palusznik krwawy) natomiast jednoliścienne wieloletnie tj. perz właściwy, życica trwała czy wiechliny w fazie 4-6 liści (15-20 cm wysokości). Zalecane s.cz. to: propachizafop (np. Agil-S 100 EC w dawce 0,5-0,8 l/1,5 l/ha); chizalofop-P-etylowy (np. Targa Super 05 EC w dawce 0,75-1,25 l/2,0 l/ha); cykloksydym (np. Focus Ultra 100 EC w dawce 1,0-2,0 l/5,0 l/ha); fluazyfop-P-butylowy (np. Fusilade Forte 150 EC w dawce 0,63-1,7 l/ha); kletodym (np. w dawce 0,8-2,0 l/ha).

Ostatnim zabiegiem na plantacji ziemniaka jest zastosowanie, tuż przed zbiorem (BBCH 91-95) odpowiednio dobranych desykantów, które mają na celu jak najszybsze dosuszenie łodyg i liści ziemniaka oraz zniszczenie chwastów tworzących, tzw.  zachwaszczenie wtórne. Polecane s.cz, to: dikwat (np. Mission 200 SL w dawce 2,0-3,0 l/ha); glufosynat amonowy (np. Basta 150 SL w dawce 3,0 l/ha) i kwas nonanowy (np. Beloukha 680 EC w dawce 16,0 l/ha).

dr inż. Tomasz R. Sekutowski
IUNG – PIB w Puławach
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *