Chwasty w oziminach mają się dobrze

Po długiej i ciepłej jesieni oraz zimie właściwie z późnojesiennymi temperaturami zboża wkraczają w wiosenny etap wegetacji obciążone wieloma zagrożeniami. Warunki pogodowe w ostatnich miesiącach sprzyjały intensywnemu rozwojowi patogenów grzybowych, a skala porażenia chorobami fuzaryjnymi jest niezwykle wysoka. Jednak nie jest to jedyny problem u progu wiosny. Nietypowe jak na miesiące zimowe temperatury i towarzysząca im wilgotność stanowiły również okoliczności sprzyjające do wzrostu chwastów, które obecnie są już w zaawansowanych fazach rozwoju.

Jeśli chodzi o zachwaszczenie pól, tej wiosny prawdopodobnie najwięcej kłopotów przysporzą rolnikom chwasty jednoliścienne. Trudność wynika z tego, że np. miotła zbożowa, wyczyniec polny, stokłosy czy wiechliny wykazują bardzo wysoki, choć zróżnicowany poziom odporności na substancje aktywne herbicydów. Nie ma biotypu chwastu z grupy traw, który byłby podatny na wszystkie zarejestrowane obecnie substancje, każdy z tych biotypów ma określoną charakterystykę. Dlatego zwalczanie ich jest tak trudne i wymaga rozważnego podejścia oraz doświadczenia. – Warto skupić się na rozwiązaniach, które wcześniej były skuteczne na danym polu, i wybrać taką substancję czynną w sprawdzonym preparacie – radzi Andrzej Brachaczek, Dyrektor ds. badań i rozwoju w INNVIGO. – Druga możliwość to analiza podatności chwastów na działanie herbicydów. Pozwoli ona stwierdzić, jakiej substancji należy użyć i czy będzie ona skuteczna w warunkach stosowania powschodowego i w zaawansowanych fazach rozwojowych poszczególnych traw.

Chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych także będą stanowić w najbliższym czasie problem. Już teraz występują one lokalnie w bardzo dużym nasileniu i są w zaawansowanych fazach rozwojowych. Jednak na rynku dostępne są takie herbicydy, które pozwalają w sposób skuteczny wyeliminować je w zabiegu zasadniczym lub w zabiegach sekwencyjnych.

Jakie preparaty sprawdzą się w walce z zachwaszczeniem zbóż ozimych? – Rodzaj użytego środka należy dostosować do zagrożenia. Jeżeli będziemy mieli do czynienia np. z wiechliną roczną czy życicą wielokwiatową, wtedy pomocny będzie herbicyd z jodosulfuronem. Jeżeli natomiast na polu występuje szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, najczęściej trzeba zdecydować się na preparat wieloskładnikowy, taki jak Fundamentum 700 WG, którego substancje czynne pozwolą rozwiązać istniejący problem. Istotne, że środek ten można stosować nie tylko w zaawansowanych fazach rozwojowych chwastów, ale również rośliny uprawnej – wyjaśnia ekspert.

W ofercie INNVIGO rolnicy znajdą kompleksową technologię do wiosennej ochrony herbicydowej zbóż ozimych, umożliwiającą dopasowanie rozwiązań do problemów występujących na danym polu oraz do fazy wzrostu upraw. W skład tej technologii wchodzą następujące preparaty:

  • Fennoxin 110 EC (fenoksaprop-P-etylu) – kluczowy składnik kompletnych rozwiązań herbicydowych do zwalczania miotły zbożowej, owsa głuchego i wyczyńca polnego,
  • Rassel 100 SC (florasulam) – szybko i skutecznie niszczący chwasty dwuliścienne, w tym przytulię czepną, także w niższych temperaturach,
  • Yodo 100 OD (jodosulfuron metylosodowy) – herbicyd przeciwko chwastom jednoliściennym i niektórym dwuliściennym,
  • Primstar 20 SG / Galmet 20 SG (metsulfuron metylu) – do eliminowania chwastów dwuliściennych, w tym uciążliwych, takich jak samosiewy rzepaku, rdesty, fiołek polny czy jasnoty,
  • Major 300 SL (chlopyralid) – na chwasty dwuliścienne, w tym odporne na herbicydy z grupy ALS – m.in. chabra bławatka, marunę bezwonną, ostrożeń polny, rumian polny, rumianek pospolity, psiankę czarną,
  • Herbistar 200 EC / Galaper 200 EC (fluroksypyr) – skuteczny wobec chwastów dwuliściennych, takich jak chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), tasznik pospolity, tobołki polne,
  • Tytan 75 SG / Toto 75 SG (tifensulfuron metylu i metsulfuron metylu) – do zwalczania szerokiej gamy chwastów dwuliściennych, w tym uciążliwego bodziszka,
  • Fundamentum 700 WG (tribenuron metylowy, metsulfuron metylowy oraz florasulam) – eliminujący szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, również w niskich temperaturach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *