Chłop Roku 2019 wybrany

Chłop Roku to ogólnopolski konkurs organizowany od 25 lat w Janowiczkach koło Racławic w powiecie miechowskim w Małopolsce. Jego celem jest przede wszystkim upowszechnianie wiejskiej kultury, ukazanie życia wsi, tradycji i obrzędowości. Organizatorem konkursu jest gmina Racławice oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju- Racławice. Patronat honorowy nad konkursem objęli Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego. O tytuł walczyło pięciu kandydatów. Zwycięzcą został Szymon Płusa ze Skarżyska Kościelnego reprezentujący województwo świętokrzyskie zgłoszony przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach.

Pierwszym i bardo ważnym elementem ocenianym przez jurorów konkursu Chłop Roku 2019 był strój. Musiał być on zgodny z tradycyjnym wedle wzorów zachowanych na zdjęciach sprzed II wojny światowej. Kolejne dwa zadania to artystyczne popisy, a kolejne trzy bazowały na sprawności fizycznej. Rzucanie zmieniaków do koszyka trzymanego przez partnerkę okazało się najprostszą z nich. Nie łatwo natomiast było wybrać jednogroszówki z koszyka pełnego pszenicy jedną ręką. – Kolor monety zlewał się z ziarnem, a trzeba było wybierać na czas.

Zwycięzca konkursu, Szymon Płusa jest rolnikiem. Posiada gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 5,10 ha, w którym dominuje produkcja roślinna a mianowicie uprawa topinamburu. Jako osoba niezwykle aktywna pełni funkcję przewodniczącego Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Skarżysku- Kamiennej, wcześniej przez wiele lat był członkiem Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej gminy Skarżysko-Kościelne. Obecnie jako członek Walnego Zgromadzenia jest także członkiem Komisji ds. Kobiet, Młodzieży i Wiejskiego Gospodarstwa Domowego Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Uczestniczył także w konkursie Chłop Roku Racławice w roku 2017, 2018.

Szymonowi Płusie na scenie towarzyszyła Małgorzata Stępień, delegatka Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Ze względu na niesprzyjającą aurę organizatorzy zmienili program konkursu, ponieważ organizacja niektórych konkurencji zagrażałaby zdrowiu kandydatów. Na scenie obecne były również członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Skarżysku Kościelnym, oraz Zespół Pieśni i Tańca „Romano”. Szymona Płusę wspierali również pracownicy Świętokrzyskiej Izby Rolniczej na czele z Dyrektor Biura Agnieszką Łodej oraz przyjaciele.

Świętokrzyska Izba Rolnicza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *