Chętnie kupujemy nowe maszyny?

Indeks nastrojów w branży maszyn i urządzeń rolniczych – wyniki zbiorcze z okresu czerwiec 2014- wrzesień 2017.

Poniższy raport dotyczy badania na temat nastrojów w branży rolniczej w Polsce, które zostało przeprowadzone przez Polską Izbę Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych we wrześniu 2017. Jest to kolejny cykl badania, które zostało zapoczątkowane w czerwcu 2014 roku i powtarzane jest co pół roku. Celem badania jest zabranie opinii przedsiębiorców na temat aktualnej sytuacji w branży oraz przewidywań co do przyszłej koniunktury.  Końcowym efektem jest współczynnik – barometr nastrojów, który w liczbowy sposób przedstawia wynik niniejszego badania.

1. Ocena ogólnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
Nadal duży odsetek firm z branży uważa, że prowadzenie działalności w kraju nie jest łatwe i warunki stwarzane przez Państwo nie sprzyjają rozwojowi biznesu.  Pocieszające jest, że odpowiedzi negatywnych w ostatnim cyklu badania znacznie ubyło i obecnie jest ich 48%, podczas gdy jeszcze rok temu było to ponad 62%. O ponad 10 punktów procentowych przybyło odpowiedzi neutralnych. Sukcesywnie też, choć w niewielkim stopniu przybywa odpowiedzi pozytywnych.

2. Ocena i oczekiwania w branży maszyn i urządzeń rolniczych w roku 2017.
W stosunku do ostatniego badania dwukrotnie wzrósł odsetek odpowiedzi, iż koniunktura w branży zdecydowanie się polepszy. Obecnie takich odpowiedzi notujemy ponad 18%, jeszcze pół roku temu było nieco ponad 9%. To co jest najbardziej interesujące w tym pytaniu to to, jak bardzo zmieniły się postawy w stosunku do ubiegłego roku, gdzie odpowiedzi negatywnych, oczekujących pogorszenia koniunktury było ponad 80%. Obecnie jest to dokładnie 20%.

Podobnie jak całą branżę również wyniki własnej działalność w roku 2017 oceniane są zdecydowanie lepiej niż rok wcześniej. Ponad 65% firm z branży biorących udział w badaniu, oczekuje, że rok 2017 będzie lepszy od poprzedniego. Tylko nieco ponad 10% firm spodziewa się gorszych wyników sprzedaży niż przed rokiem.

3. Inwestycje
Odzwierciedleniem tych lepszych oczekiwań jest również zdecydowana większa skłonność do inwestycji. Niemal 30% firm deklaruje plany znacznych inwestycji. To dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Równocześnie odsetek firm, które nie planują żadnych inwestycji zmniejszył się z 37% przed rokiem, do nieco ponad 14% w ostatnim cyklu badania.

4. PODSUMOWANIE
Ostatnie badanie potwierdza oczekiwania, które deklarowane były wiosną tego roku na poprawę koniunktury. Firmy oczekują, że po ciężkim 2016 roku branżę czeka znaczna poprawa wyników sprzedaży. Firmy z nadzieją patrzą w przyszłość i liczą na poprawę koniunktury, a co za tym idzie kondycji własnych firm.
Wzrost optymizmu w nastrojach widać również w indeksie, który wyliczany jest na podstawie wyników niniejszego badania. Wartość indeksu, po powrocie wiosną 2017 w rejony wartości dodatnich, ponownie wzrosła, co świadczy o przewadze i umocnieniu się nastrojów pozytywnych.

Jak liczony jest indeks? Wyniki, które można porównać we wszystkich cyklach badania i którym można przypisać wartości liczbowe zostały wykorzystane do jego wyznaczenia.  Skrajnym ocenom dla poszczególnych pytań przypisane zostały wartości od + 10 do -10 punktów (+10 w przypadku 100% odpowiedzi skrajnie pozytywnych i -10 dla 100% odpowiedzi skrajnie negatywnych). Wartości pośrednie to odpowiednio + 5 i – 5 punktów. Parametr liczony jest jako średnia ocena dla wyznaczonych wartości.

Badania własne Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *