Chcą delegalizacji chowu klatkowego

25 września 2018 roku oficjalnym otwarciem w Parlamencie Europejskim w Brukseli rozpoczęła się Europejska Inicjatywa Obywatelska „Koniec Epoki Klatkowej”. Autorem projektu proponującego zmianę przepisów prawa unijnego jest międzynarodowa organizacja CIWF (Compassion in World Farming) razem ze swoim polskim oddziałem – CIWF Polska, a w jego promocji biorą udział także oddziały z innych krajów, takich jak Francja, Grecja, Niemcy, Holandia, Włochy i Czechy. Do autorów inicjatywy dołączyło 130 organizacji z całej Unii Europejskiej, w tym z Polski m.in. Fundacja Alberta Schweitzera, Fundacja Viva Akcja dla Zwierząt, Otwarte Klatki, OTOZ Animals i Polskie Towarzystwo Etyczne.

– Wprowadzenie ogólnoeuropejskich przepisów zakazujących hodowli zwierząt w klatkach będzie krokiem milowym w stronę poprawy ich dobrostanu. Nie powinniśmy pozwalać na to, żeby żywe i czujące istoty były przez całe swoje życie więzione w ciasnych klatkach, często bez możliwości wykonania jakiegokolwiek ruchu. To niedopuszczalne w XXI wieku. Liczymy na poparcie społeczeństwa i wierzymy, że zdobędziemy odpowiednią liczbę podpisów pod inicjatywą – mówi Karolina Skowron, dyrektorka Corporate Relations z Fundacji Alberta Schweitzera.

Celem inicjatywy jest likwidacja chowu klatkowego. Europejska Inicjatywa Obywatelska stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE. Po zebraniu co najmniej 1 miliona podpisów obywateli UE, komitet przedstawicielski Europejskiej Inicjatywy będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego. Organizatorzy proszą Komisję o zaproponowanie przepisów zakazujących stosowania wszystkich klatek w hodowli zwierząt gospodarskich: klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi, a także kojców porodowych i inseminacyjnych dla macior oraz indywidualnych zagród dla cieląt.

Organizacje europejskie mają 1 rok na zebranie co najmniej 1 miliona podpisów obywateli UE pod Inicjatywą. Następnie podpisy trafią do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Inicjatywę można podpisywać online oraz w wersji papierowej.

Jeśli Inicjatywa się powiedzie, może w znaczący sposób zmienić cały system produkcji żywności i sektor hodowlany w historii Europy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *