Ceny niższe niż przed rokiem

W porównaniu z ubiegłym rokiem, ceny skupu większości produktów rolnych były niższe, wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego i żywca drobiowego – poinformował GUS.

Jak ocenia Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole, to jeszcze nie koniec spadku tych cen.

GUS podał, że ceny skupu podstawowych produktów rolnych czyli pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego w czerwcu wzrosły o 2 proc. w ujęciu miesięcznym „niższe były ceny jęczmienia, ziemniaków, żywca wołowego i mleka”, natomiast w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej spadły o 3,9 proc.

– Najsilniej obniżyły się ceny trzody chlewnej (-17,4 proc.), co związane jest z silną odbudową pogłowia świń w UE przy jednoczesnym wyraźnym zmniejszeniu popytu na wieprzowinę w Chinach. Wzrost cen w ujęciu rocznym odnotowały jedynie ceny bydła (+4,3 proc. r/r) oraz drobiu (+1,2 proc. r/r). Czynnikiem sprzyjającym wzrostowi cen bydła jest jego niska podaż z sektora mleczarskiego, ograniczana przez nadal wysokie ceny skupu mleka. Jednocześnie mamy do czynienia z utrzymującym się silnym popytem na polską wołowinę wśród jej głównych importerów – komentuje Olipra.

Jak dodaje ekonomista Credit Agricole, „wzrost popytu obserwowany jest również w przypadku polskiej wołowiny pochodzącej z uboju rytualnego (m.in. ze strony Izraela)”.

GUS podał, że „na targowiskach odnotowano odmienną tendencję, w skali miesiąca ceny większości produktów były niższe. Wzrosły jedynie ceny żywca wieprzowego, jałówek jednorocznych i prosiąt na chów. W skali roku odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych, wyjątek stanowiły ceny żywca wołowego, krów dojnych i jałówek jednorocznych”.

Olipra prognozuje na najbliższe miesiące łagodny spadek cen skupu bydła wraz z rosnącą podażą wołowiny z branży mleczarskiej.

GUS, wGospodarce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *