informacje
o stosowaniu
® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska: Camaro.
Zarejestrowany znak fabryczny SYNGENTA Group Company, TM znak handlowy: Priori Xtra.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.