Blisko 900 tys. Dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Blisko 900 tys. zł trafi w tym roku za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego na organizację na Mazowszu konferencji, seminariów, targów, konkursów czy szkoleń w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Pomoc Techniczna PROW 2014-2020). Środki pozyskało 17 beneficjentów. Zostaną one przeznaczone na realizację 27 wydarzeń związanych z rolnictwem, przetwórstwem i agroturystyką.

Najwięcej umów, bo aż 11 podpisze Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Pozostali beneficjenci to: Gmina Krasnosielc (1 umowa); Gmina Strachówka (1); Gmina Klembów (1); Miasto i Gmina Serock (1), Miasto i Gmina Drobin (1), Powiat Siedlecki (1); LGD Aktywni Razem (1); LGD Przyjazne Mazowsze (1); LGD Razem dla Rozwoju (1); LGD Zalew Zegrzyński (1); Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka (1); Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Raciążu (1); Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie (1); Centralna Biblioteka Rolnicza (1); Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Jadów (1) oraz Stowarzyszenie NASZA WKRA (1).

Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim w 2017 r., dzięki pozyskanym środkom zorganizują szereg wydarzeń związanych z rolnictwem, przetwórstwem i agroturystyką. Odbędą się seminaria i konferencje, m.in. „Przetwórstwo mięsa w gospodarstwie rolnym”; „Rozwój przedsiębiorczości – produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej”; „Systemy jakości żywności wsparciem jakości produkcji”; „Zarządzanie gospodarstwem rolnym”; „Ubezpieczenia w rodzinnych gospodarstwach rolnych”; „Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych”. Zostanie zrealizowany również  projekt wsparcia turystyki wiejskiej –  szlak rowerowy „Rowerem nad Wkrę” zgłoszony przez Stowarzyszenie „Nasza Wkra”. Otrzymane środki przeznaczone zostaną zarówno na konkursy na najlepsze gospodarstwo ekologiczne MODR Warszawa, XXV Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, jak i wyjazdy studyjne i szkoleniowe, m.in. cykl „Innowacyjny hodowca” zaproponowany przez Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Zagwarantowana pomoc finansowa umożliwi organizację imprez promocyjno-informacyjnych na całym Mazowszu, m.in. XV Warszawskiego Święta Chleba (wrzesień/październik); VIII Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw – LGD Zalew Zegrzyński (9 września); Dożynek Powiatu Siedleckiego (27 sierpnia), Dożynek Gminno-Powiatowych Drobin 2017 (3 września) czy Jesiennego Jarmarku „Od pola do stołu” (wrzesień/październik).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *