Bioasekuracja po nowemu

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał r. do MRiRW opinię do projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących zaostrzenia przepisów związanych z bioasekuracjią w gospodarstwach prowadzących chów świń ( link do naszej strony o projekcie >>>)

Dostrzegając konieczność zaostrzania przepisów dotyczących warunków i zasad utrzymywania świń w gospodarstwach, w tym głównie na terenach objętych ograniczeniami związanymi z ASF Zarząd KRIR pozytywnie odniósł się do proponowanych zmian w przepisach. Jednocześnie w przesłanym piśmie zwrócił uwagę m.in. na :

    na konieczność dofinansowania gospodarstw na ich dostosowanie do nowych wymagań jak również
    kwestię rekompensat dla gospodarstw zmuszonych do rezygnacji z produkcji w tym szczególnie dla utrzymujących zwierzęta na tzw. samo-zaopatrzenie

Ponadto ze względu na wprowadzane przepisy dotyczące ograniczeniu skarmiania świń zbożami uprawianymi na terenach objętych ograniczeniami (ASF) zwrócił się do ministra rolnictwa o wprowadzenie ograniczeń w sprowadzaniu zbóż z krajów, w których występuje afrykański pomór świń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *