Bezpłatne badania gleby na Dolnym Śląsku

Dolnośląska Izba Rolnicza i Dolnośląskie Centrum Mikroorganizmów w ramach swojej działalności zaprasza do udziału w bezpłatnych badaniach gleb.

Żyzność gleby to 3 powiązane składowe – chemiczna, fizyczna i biologiczna. Dużo wiemy o funkcji mikroorganizmów ryzosferowych, ale posiadamy znikomą wiedzę na temat innych np. bakterii mlekowych, które mają fundamentalne znaczenia dla życia, i stanowią nierozerwalną część mikrobiomu gleby, dlatego przeprowadzamy specjalistyczne badania, które nie są jeszcze dzisiaj dostępne komercyjnie w Europie tj. – określenie liczby bakterii, grzybów, promieniowców, bakterii udostępniających N, P, K, Fe, bakterii wpływających na wzrost korzenia, bakterii zabezpieczających roślinę przed stresem, bakterii fermentacji mlekowej, bakterii cellulolitycznych czy bakterii chitynolitycznych. Dodatkowo przeprowadzimy poszerzone badania standardowe min. z zakresu poziomu próchnicy, zawartości węgla organicznego i analizy jakościowej oraz ilościowej pozostałości ŚOR na około 400 związków.

Poszukuje się rolników posiadających gospodarstwo ekologiczne lub uprawiających ekologicznie w klasach bonitacyjnych II, IIIa, IIIb, IVa, IVb i V, oraz rolników konwencjonalnych z polami silnie schemizowanymi z klasy IVa, IVb i V

 

 

DIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *