Berliński Szczyt Ministrów Rolnictwa

Podczas wizyty w Berlinie minister Krzysztof Jurgiel uczestniczył w tradycyjnie już odbywającej się podczas Międzynarodowych Targów „Zielony Tydzień” Konferencji Ministrów Rolnictwa.

W tym roku konferencja ta, zwana również Berlińskim Szczytem Ministrów Rolnictwa, odbywała się pod hasłem „Kształtowanie przyszłości produkcji zwierzęcej – w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i wydajny”.

Podczas Sesji pt. „Bezpieczeństwo żywnościowe” minister Jurgiel podkreślił, że problematyka bezpieczeństwa żywnościowego oraz żywieniowego jest niezwykle istotna, przede wszystkim z uwagi na fakt, że ponad 815 milionów ludzi cierpi na chroniczny głód oraz niedożywienie we wszystkich jego formach.

Podczas Szczytu Berlińskiego przyjęto wspólny komunikat, którego celem jest wezwanie do przestrzegania kluczowych działań w obszarach istotnych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, systemów produkcji zwierzęcej i zdrowia zwierząt.

– Te dziedziny, wpisujące się w zakres kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, są kluczowe dla realizacji polityki dotyczącej szeroko pojętego bezpieczeństwa żywności oraz produkcji zwierzęcej – stwierdził szef polskiego resortu rolnictwa i dodał, że prawo dotyczące bezpieczeństwa żywnościowego, bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt i dobrostanu, tak  jak każda dziedzina, wymaga cyklicznych zmian. Hodowla zwierząt ma istotne znaczenie dla zapewnienia wielu ludziom zasobów żywności. Stanowi też podstawowe źródło utrzymania oraz ma istotne znaczenie gospodarcze.

Polska uważa za szczególnie ważne tematy przyjętego dziś komunikatu dotyczące zwiększenia wydajności produkcji zwierzęcej poprzez wprowadzenie ulepszonych systemów produkcji, bardziej przyjaznych dla człowieka, środowiska i dla zwierząt, zgodnie z oczekiwaniami konsumentów.

Kolejnym szczególnie ważnym omawianym podczas Konferencji tematem było wprowadzenie wspólnej strategii dotyczącej tworzenia polityki na rzecz wdrożenia i ulepszania skutecznych i wydajnych mechanizmów zapobiegania, kontroli i zwalczania chorób w celu rozwiązania zagrożeń chorobowych i epidemiologicznych w hodowli zwierząt.

 – W kontekście tym wskazać należy szczególnie istotne działania z punktu widzenia konsekwencji społeczno-gospodarczych występowania chorób zakaźnych zwierząt, szczególnie tych podlegających obowiązkowi zwalczania. Pojawienie się w Polsce Afrykańskiego Pomoru Świń spowodowało przyjęcie szeregu nowych rozwiązań w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że walka z ASF może być długotrwała i wymaga znacznych nakładów finansowych ponoszonych zarówno w związku z likwidacją choroby, jak i z łagodzeniem powodowanych przez nią skutków. Ważnym elementem jest podejmowanie przez wszystkie zaangażowane służby natychmiastowych, wspólnych i skoordynowanych działań, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim – podkreślał minister Krzysztof Jurgiel.

W swoim wystąpieniu minister Krzysztof Jurgiel podniósł również kwestię dotyczącą obszaru ochrony środowiska, wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu produkcji żywności, polepszania ich warunków życia i pracy, które z punktu widzenia Polski także podlegają szczególnej uwadze.

   

 

 

 

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *