Będziemy eksportować eko do Chin?

Okazją do utrzymania intensywnego dialogu ze stroną chińską jest wizyta w Polsce wiceministra rolnictwa i obszarów wiejskich Chińskiej Republiki Ludowej Yu Xinronga. Dziś odbyło się spotkanie dwustronne z przedstawicielami kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego.

– Pragnę wyrazić zadowolenie z jakości relacji między naszymi krajami. Spotykamy się w momencie bardzo intensywnych kontaktów polsko-chińskich, zarówno na szczeblu politycznym jak i eksperckim – podkreślił wiceminister Giżyński.

Prowadzone dziś rozmowy dotyczyły m.in. polepszenia wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju i zarządzania obszarami wiejskimi, promowanie wzajemnego handlu i inwestycji rolnych, a także pogłębienia współpracy w dziedzinie technologii oraz nauk o rolnictwie, w tym ustanowienia silniejszej współpracy pomiędzy instytutami badawczymi.

Po zakończeniu dzisiejszych rozmów dwustronnych podpisano Memorandum of Understanding o współpracy między Chińską Akademią Nauk Rolniczych i Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym. Dokument podpisał ze strony chińskiej dyrektor generalny Instytutu Zasobów Rolnych i Planowania Regionalnego Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych Zhou Qingbo, a ze strony polskiej dyrektor Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach Wiesław Oleszek.

Wiceminister Yu Xinrong powiedział, że dzisiejsze spotkanie wpisuje się w prowadzony pomiędzy naszymi krajami dobry dialog w dziedzinie rolnictwa .

– To kolejne dobre spotkanie po wizycie, którą w Polsce na początku lipca br. złożył  chiński minister  generalnej administracji celnej (GACC) Ni Yufeng, a także po ubiegłorocznej wizycie w Polsce ministra rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej Han Changfu – powiedział chiński wiceminister i dodał, że strona chińska zainteresowana jest korzystaniem z polskich doświadczeń w zakresie zarządzania obszarami wiejskimi i produkcją ekologiczną.

Z uwagi na zainteresowanie rolnictwa ekologicznego, jutro delegacja chińska odbędzie wizytę studyjną w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, połączoąa z wizytą w gospodarstwie ekologicznym w Radzanowie.

– Będzie to okazja do zapoznania się delegacji chińskiej z polskimi rozwiązaniami w zakresie standardów i nadzoru nad produkcją ekologiczną – podkreślił sekretarz stanu Szymon Giżyński  i zwrócił się do wiceministra Yu Xinronga o wprowadzenie istotnych uproszczeń formalności związanych z uzyskiwaniem zgody na eksport artykułów rolno-spożywczych z Polski do Chin.

Chiny pozostają jednym z priorytetowych krajów w promocji sektora rolno-spożywczego z uwagi na stałe zainteresowanie polskich przedsiębiorców tego sektora wymianą handlową z chińskimi partnerami. Świadczą o tym między innymi częste kontakty dwustronne na poziomie rządowym, jak również regularny udział w najważniejszych imprezach targowych – m.in. tradycyjna już obecność polskiego resortu rolnictwa na targach SIAL China w Szanghaju.

Na rynku chińskim nasz kraj prowadzi trzy kampanie promocyjne „Smaki Europy – jakość i tradycja” (wołowina, wieprzowina, owoce i warzywa), „Europejski drób – w jakości siła” oraz „Makarony Europy”.

Wiceminister rolnictwa i obszarów wiejskich Chińskiej Republiki Ludowej Yu Xinrong przekazał za pośrednictwem sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego na ręce ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego zaproszenie dla Kierownictwa Resortu Rolnictwa do złożenia, w uzgodnionym terminie, oficjalnej wizyty w Pekinie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *