Będzie interpretacja „obiektu produkcyjnego”

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska z prośbą o interpretację pojęcia „obiekt produkcyjny” w kontekście ust. 3 art. 45 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. 2018 poz.. 2033 t.j.).

Zapytanie dotyczyło interpretacji pojęcia „obiekt produkcyjny” – czy należy rozumieć prze to gospodarstwo rolne, grunty rolne czy jeszcze inne obiekty, i co dokładnie należy rozumieć pod tym pojęciem, gdyż w przepisach prawnych i orzecznictwie sądowym nie zdefiniowano pojęcia „obiekt produkcyjny”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *