BCC w sprawie grup producentów rolnych

Business Centre Club popiera zmiany proponowane w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Zdaniem BCC, wpłyną one pozytywnie na skalę i sposób wykorzystania środków z dotacji Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”.

Projektowane w rozporządzeniu zmiany mają trojaki charakter.
1. Rozszerzają zakres podmiotowy beneficjentów, którzy skorzystać mogą ze wsparcia przyznawanego w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” o osoby wyłączane dotychczas z tej pomocy.
2. Upraszczają procedury uzyskania wsparcia poprzez eliminację dwukrotnego załączania dokumentacji opisującej działania będące przedmiotem udzielanej pomocy.
3. Porządkują szereg zapisów rozporządzenia bardziej szczegółowo doprecyzowując sposób opisywania beneficjentów wsparcia, warunków stosowanych sankcji, terminy powiadamiania Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zmianach planu biznesowego objętego dofinansowaniem, a także postępowanie beneficjentów oraz ARiMR w okresie przejściowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *