Bank naciska. Co dalej z Ursusem?

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wstrzymał rozpoznanie złożonego przez PKO Bank Polski uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości Ursusa w restrukturyzacji do czasu prawomocnego zakończenia przyspieszonego postępowania układowego spółki, podał Ursus.

Sąd argumentuje swoją decyzję względami proceduralnymi -nie upłynął jeszcze czas prawomocnego zakończenia przyśpieszonego postępowania układowego.

    17 października 2019 r. wpłynęło do spółki postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych datowane na dzień 9 października 2019 r. o wstrzymaniu rozpoznania złożonego przez PKO BP uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta do czasu prawomocnego zakończenia przyspieszonego postępowania układowego emitenta, tj. do czasu rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu z dnia 16 sierpnia 2019 r. o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego Ursus S.A. – czytamy w komunikacie.

Ursus podkreślił, że nie doręczono mu jeszcze wniosku PKO BP, a po jego otrzymaniu spółka odniesie się do tego wniosku, „wykazując brak przesłanek do jego uwzględnienia oraz podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągnięcia pozytywnego dla Ursusa, wierzycieli i akcjonariuszy spółki rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji”.

PKO BP złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Ursusa w ostatnich dniach września 2019 r. 11 października br. do spółki wpłynęło postanowienie Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Józefa Ogorzałka o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego, które zostało wszczęte na wniosek PKO BP.

Wcześniej we wrześniu Ursus wniósł zażalenie na postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego. Ursus w restrukturyzacji specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 214,63 mln zł w 2018 r.

 

 

wGOspodarce.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *