Baloty dobrze sprasowane

Podczas zbioru sianokiszonki skupiamy się przede wszystkim na: wysokiej jakości paszy w beli, wydajnej pracy oraz ograniczeniu do minimum kosztów oplotu i transportu z załadunkiem i rozładunkiem. Wysoka gęstość beli gwarantuje bardzo dobrą jakość kiszonki oraz ograniczenie kosztów. Przyjrzymy się rozwiązaniu MPS w prasach stałokomorowych, które są dedykowane do zbioru tego typu paszy. Trzy uchylne walce prasujące w prasie stało komorowej, tak zwany MPS, to unikalne rozwiązanie na rynku, jakie oferuje jedynie CLAAS. Magazyn TRENDS w praktycznym teście sprawdził, jak system radzi sobie na polu.

MPS to skrót od MAXIMUM PRESSURE SYSTEM (z ang. system maksymalnego ciśnienia lub system maksymalnego nacisku). „Chodzi tu o umieszczony w tylnej pokrywie pras uchylny segment trzech walców, który wywiera dodatkowy nacisk na balot” – wyjaśnia Hendrik Henselmeyer, Manager CLAAS ds. Produktu – Prasy. W momencie rozpoczęcia formowania balotu trzy walce MPS wchodzą do wnętrza komory prasującej. Następnie coraz większy balot przyciska je ku górze w położenie krańcowe. Dzięki temu balot obraca się od samego początku i jest zagęszczany już od średnicy 90 cm. W ten sposób powstaje wysoko zagęszczony balot – nawet przy wysokiej prędkości jazdy” – dodaje Hanselmeyer.

Niska prędkość równa się brak efektu MPS

Co ciekawe, przy niskich prędkościach (8 km/h) nie zaobserwowano efektu MPS – gęstość balotu pozostała na stałym poziomie. Gęstość balotu w odniesieniu do świeżej masy była identyczna. Na poziomie suchej masy w przypadku ciśnienia prasowania wynoszącego 180 barów zanotowano gęstość o 28 kg/m³ wyższą (z 168 na 196 kg/m³ suchej masy) w porównaniu z ciśnieniem 130 barów. W obu seriach testowych przy prędkości 8 km/h MPS nie miał jednak wpływu na ciężar balotu i tym samym na jego jakość.

Szybsza jazda to korzyści z MPS

Im wyższa prędkość jazdy podczas pracy, tym większa przepustowość przy stałej objętości pokosu. W klasycznej prasie stałokomorowej gęstość balotu zmniejsza się jednak wraz ze wzrostem prędkości jazdy. Ze względu na rosnącą grubość warstwy jest to logiczne i może zostać dokładnie odtworzone w teście z odchylonym na zewnątrz MPS. Podwyższenie prędkości jazdy z 8 do 14 km/h doprowadziło tu do zwiększenia przepustowości o 75% przy jednoczesnym spadku gęstości o 30%.

Warianty z MPS odchylonym do wewnątrz do połowy (wzrost gęstości o 9% w porównaniu z wariantem bez MPS) i MPS odchylonym do wewnątrz w całości (wzrost gęstości o 17%) miały pozytywny wpływ na gęstość balotów, a co za tym idzie na jakość kiszonki. Efekt ten jest spowodowany szybszym obracaniem się balotu i tym samym szybszym zagęszczaniem. Zwykła prasa stałokomorowa zagęszcza materiał dopiero wtedy, gdy komora prasująca jest wypełniona i balot obraca się. Odchylony do wewnątrz system MPS zmniejsza komorę prasującą, co prowadzi do szybszego obracania balotu i tym samym do szybszego zagęszczania.

MPS przy dużej prędkości jazdy (14 km/h zamiast 8 km/h) doprowadził do zwiększenia przepustowości o 75% przy niemal niezmiennej gęstości (-10%).

Claas, oprac.red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *