Badania statystyczne z zakresu rolnictwa

W dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całej Polski są prowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B), Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
•    samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1-5 grudnia 2017 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
•    rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 6-21 grudnia 2017 r.
•    rozmowę z ankieterem statystycznym w trakcie wywiadu bezpośredniego w dniach 6-21 grudnia 2017 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
•    samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1-14 grudnia 2017 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
•    rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 15-21 grudnia 2017 r.

Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-18). Ankieterzy statystyczni bezpośrednio rozmawiający z respondentami będą okazywać legitymację ze zdjęciem.
Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2017/index.htm.

GUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *