Aspekt szkolenia w branży spożywczej i gastronomicznej na uroczystości dożynkowej

Dzisiejsza sytuacja rysuje nowe potrzeby w gospodarowaniu surowcami rolniczymi „od pola do stołu”. Sytuacja międzynarodowa narzuca nowe koncepcje na zagospodarowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, gastronomicznej i hotelarskiej. W tej sytuacji znaczenia nabierają indywidualne gospodarstwa rolne produkujące doskonałe surowce do działalności branżowej.

ZOBACZ FOTOGALERIĘ

W dorzeczu Wisły i Wieprza, jak co roku, podjęto taką dyskusję o możliwościach powrotu do dawnych sposobów gospodarowania i do dawnych rzemiosł. Ułatwieniem w tym przypadku są podwaliny historyczne i opowieści o dawnej wiejskiej gościnności. Powracają myśli o dobrym jedzeniu i czasach sytości wiejskiego stołu. Mówiono wówczas, że „na wsi jest wszystko co potrzebne do życia”, do ludzkiej egzystencji. Przywołano „sposobność” chłopskiego planowania”.

Zapraszam do obejrzenia fotografii z tego wydarzenia

Tego rodzaju spojrzenie urzeczywistnia się w szkolnictwie branżowym, które przygotowuje do praktycznej działalności na terenach przyległych do miasteczek, a nawet miast. Uroczystości dożynkowe są świetną okazją do zapoznania się z dobrami jakie daje współczesna wieś. Coraz więcej mówi się o możliwościach wszechstronnego zagospodarowana terenów rolniczych, podmiejskich, a nawet miejskich. Ostatnio również w gminach miejsko-wiejskich obserwuje się powrót do przydomowych ogródków gospodarskich, które jak się okazuje spełniają różnorodne potrzeby.

W tym roku, „roku szczególnych dożynek”, podkreślono potrzebę zagospodarowania rolniczych terenów odłożonych i ugorowanych dla upraw roślin miododajnych, a nade wszystko również roślin energetycznych. Jest to podejście bardzo odważne i uzasadnione ekonomicznie myślenie, dające poczucie niezależności.

Uroczystości dożynkowe potwierdzają perspektywy i możliwości środowisk wiejskich do działalności w obszarze branżowym, a w szczególności w „kulturze pokoleń”. Umiejętności praktyczne w dzisiejszych czasach zaczynają znowu zyskiwać na znaczeniu i gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe, a z czasem również można się spodziewać zabezpieczenie w surowce energetyczne. Dlatego należy przywoływać dożynkowe myślenie i życzenia „aby zawsze było tyle żywności i energii, ile potrzeba”!

 

mgr inż. Małgorzata T. GOLIASZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *