ASF: Nowe obszary podwyższonego ryzyka

Aby uwzględnić niedawne zmiany sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w Unii oraz aby proaktywnie zwalczać ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się tej choroby, w Rumunii, na Łotwie, Litwie i w Polsce wyznaczono nowe obszary podwyższonego ryzyka o odpowiedniej wielkości oraz uwzględniono je w wykazach znajdujących się w załączniku do decyzji wykonawczej KE 2014/709/UE.

Odnotowane w czerwcu 2018 r. przypadki ASF:

    trzydzieści osiem ognisk afrykańskiego pomoru świń u świń domowych i kilka przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików w okręgu Tulcza w Rumunii;
    jedno ognisko afrykańskiego pomoru świń u świń domowych w powiecie Saldus na Łotwie;
    trzy ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych w okręgach szawelskim, wileńskim i kowieńskim na Litwie;
    dwa ogniska afrykańskiego pomoru świń u świń domowych w województwach podlaskim i lubelskim w Polsce.

Źródło:  DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/910 z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2018) 4060)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *