ASF – dodatkowe środki ochrony

6 lipca br. opublikowane zostało rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 1333).

Przepisy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie reguluje kwestie wprowadzenia dodatkowych środków dla gospodarstw utrzymujących świnie na obszarach objętych ograniczeniami zgodnie z decyzją Komisji 2014/709/UE, w tym w szczególności:

    ograniczenia w skarmianiu świń trawą i ziarnem oraz używaniu w pomieszczeniach dla świń słomy – pochodzących z obszarów zagrożenia i obszarów objętych ograniczeniami,
    obowiązek prowadzenia dokumentacji, na podstawie której możliwe będzie określenie, jakie środki transportu i kiedy wjeżdżały na teren gospodarstwa,
    doprecyzowuje wymagania dotyczące mat dezynfekcyjnych, tak aby stosowane przez rolników maty zapewniały właściwe zabezpieczenie gospodarstwa,
    w przypadku świń utrzymywanych w systemie otwartym dodany został obowiązek otoczenia podwójnym ogrodzeniem wybiegów.

Jednocześnie, dla ułatwienia prowadzenia odstrzału dzików, w porozumieniu z PZŁ, wprowadzono możliwości wykonywania polowań zbiorowych przy wykorzystaniu większej liczby osób niż 6 oraz wykonywania polowania z psami na terenie strefy objętej ograniczeniami.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. poz. 1333)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *