ARiMR: wsparcie dla gospodarstw dotkniętych ptasią grypą

Tylko do 8 lipca, rolnicy, którzy czasowo zaprzestali produkcji drobiu z powodu ptasiej grypy, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe dla swoich gospodarstw.

Rolnicy, którzy w związku ze zwalczaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków otrzymali od powiatowego lekarza weterynarii nakaz likwidacji drobiu, mogą starać się o przyznanie pomocy finansowej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wysokość wsparcia zależy od liczby sztuk drobiu poszczególnych gatunków zabitych
lub poddanych ubojowi, okresu, w którym gospodarstwo było wyłączone z produkcji drobiu oraz ryczałtowej stawki wsparcia określonej dla poszczególnych gatunków drobiu.

Ryczałtowe stawki wsparcia do poszczególnych gatunków drobiu, wynoszą:
1) 0,05047332 zł za dzień za kurę nioskę – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 186 598 szt.;
2) 0,0727158 zł za dzień za brojlera kurzego – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 474 567 szt.;
3) 0,0919641 zł za dzień za kaczkę rzeźną – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 246 131 szt.;
4) 0,10779048 zł za dzień za gęś rzeźną – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 4 622 szt.;
5) 1,50307836 zł za dzień za gęś reprodukcyjną – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 55 307 szt.;
6) 0,28487484 zł za dzień za indyka – maksymalna liczba zwierząt objętych wsparciem 485 343 szt.

Wnioski o wsparcie należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR osobiście,
za pośrednictwem osoby upoważnionej lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej do 8 lipca 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *