ARiMR: Więcej czasu na złożenie wniosku o dofinansowanie z działania „Współpraca”

Do 12 marca 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłużyła termin składania wniosków o pomoc z działania „Współpraca” finansowanego z PROW na lata 2014-2020. Pierwotnie nabór miał zakończyć się 21 lutego.  

 

W ramach programu „Współpraca” wspierane jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich. By ubiegać się o dofinansowanie, trzeba założyć tzw. grupę operacyjną Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI). Grupa operacyjna musi składać się co najmniej z dwóch różnych podmiotów należących do następujących kategorii: rolnicy, właściciele lasów, przedsiębiorcy działający na rzecz sektora rolnego i spożywczego, podmioty świadczące usługi doradcze, naukowcy, instytuty bądź jednostki naukowe.

 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Limit pomocy na jedną grupę operacyjną EPI w całym okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 wynosi 11 mln zł.

 

Wnioski można składać w Centrali ARiMR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *