ARiMR w sprawie szczegółowych opisów przelewów

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie wprowadzenie względnie szczegółowych opisów przelewów bankowych, przy których przekazywane są środki finansowe w ramach dopłat bezpośrednich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyjaśnia, że płatności na rzecz beneficjentów realizowane są z wykorzystaniem elektronicznego systemu ELIXIR/SORBNET, w którym standard komunikatu „Polecenia przelewu”, w tym pole „Tytułem” posiada ograniczoną ilość znaków.

Agencja informuje, że ograniczenie to uniemożliwia szczegółowe opisanie wszystkich mechanizmów pomocy. w ramach których beneficjent otrzymuje płatność, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą liczebność tych mechanizmów dla jednego beneficjenta wypłacanych w kampanii 2016.

W związku z powyższym w wypłacanej obecnie kampanii zastasowano uproszczone zapisy i przyjęto dla płatności zaliczkowych zapis – „…Zaliczka płatności bezpośrednie 2016 r, kwota ogółem…” dla płatności końcowych zapis – „…Nr decyzji…, Należność…, Decyzja z faktycznym doręczenie/decyzja bez faktycznego doręczenia”

Obecnie Agencja analizuje możliwość zmiany opisu przelewu w polu „Tytułem” w celu poprawy szczegółowości opisów, które będzie miało zastosowanie w kolejnej kampanii przy jednoczesnym zachowaniu standardu komunikatu „Polecenie przelewu” dla pola „Tytułem”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *