ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za straty spółki URSUS S.A.

W związku z komunikatem spółki URSUS S.A. dotyczącym omówienia wyników za 2017 r., w którym spółka jako winnego poniesionych przez siebie strat wskazuje m.in. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz informacjami mediów w tej sprawie, ARiMR wyjaśnia:

Nieprawdą jest, że nastąpił „zupełny rozkład funkcjonowania systemu dopłat dla polskich rolników, które są w wyłącznej gestii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”. System wypłaty dopłat bezpośrednich funkcjonuje poprawnie. W 2017 r. rolnicy otrzymali w ramach dopłat bezpośrednich ponad 14 mld zł i jest to podobny poziom wypłat zrealizowanych w latach 2013-2015.  W tych latach spółka URSUS S.A. nie miała zastrzeżeń do działalności ARiMR.  

Nieprawdą jest także, iż ARiMR odwołała wcześniej ogłoszone nabory. Żaden nabór z działań  inwestycyjnych, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na zakup maszyn, po ogłoszeniu go nie został odwołany.  

Skoro ARiMR nie odwołała żadnego ogłoszonego wcześniej naboru, nieprawdą jest również że „spowodowało to wstrzymywanie dotacji stymulujących zakupy maszyn i ciągników przez rolników”.

Nieprawdą jest, że rok 2018 jest przedostatnim rokiem realizacji bieżącej perspektywy. Obecna perspektywa budżetowa dotyczy lat 2014-2020, zatem do jej zakończenia pozostało 2,5 roku, a zgodnie z unijnym prawem na rozliczenie środków z tego okresu ARiMR ma czas do końca 2023 r.   

Nieprawdą jest, że  „rolnicy wstrzymują się z decyzjami inwestycyjnymi do momentu otrzymania płatności”. Tryb ubiegania się o przyznanie wsparcia na „Modernizację gospodarstw rolnych” jest następujący:

    złożenie wniosku o przyznanie pomocy,
    rozpatrzenie wniosku przez ARiMR,
    w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku następuje zawarcie umowy o przyznaniu pomocy,
    realizacja inwestycji, w tym poniesienie przez rolnika kosztów jej realizacji,
    złożenie wniosku o płatność rozliczającego inwestycję,
    weryfikacja wniosku o płatność przez ARiMR,
    wypłata pomocy przez ARiMR (częściowa refundacja poniesionych kosztów, po pozytywnym zakończeniu weryfikacji wniosku o płatność).

Otrzymanie płatności jest zatem ostatnim elementem w procedurze ubiegania się o wsparcie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych”, który musi być poprzedzony zrealizowaniem inwestycji. Wynika z tego, że podjęcie decyzji o realizacji danej inwestycji przez rolnika nie ma żadnego związku z terminem otrzymania refundacji poniesionych kosztów, gdyż decyzja taka jest podejmowana przez rolnika już na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy.

Warto podkreślić, że na chwilę obecną ARiMR zakontraktowała już ponad 2,8 mld zł, czyli prawie 29 proc. budżetu przeznaczonego na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Znaczna część beneficjentów pomocy nie zrealizowała jeszcze swoich inwestycji i nie złożyła do ARiMR wniosku o płatność rozliczającego operację, co sprawia, że poziom środków wypłaconych rolnikom wynosi obecnie 8,13 proc.

Biuro Prasowe ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *