ARiMR dzieli się doświadczeniami z Litewską Agencją Płatniczą

W centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odbyło się spotkanie z Litewską Agencją Płatniczą (NMA).

Spotkanie otworzył krótkim przemówieniem prezes ARiMR Dariusz Golec. Podkreślił, że Agencja rozwija współpracę międzynarodową, dzięki której ma możliwość wymiany doświadczeń i rozwijania współpracy między instytucjami wdrażającymi instrumenty wsparcia na rzecz rolnictwa.

Wspomniał o Ukraińskim Funduszu Wsparcia Gospodarstw Rolnych, z którym 9 sierpnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Litewska Agencja Płatnicza podpisały porozumienie o współpracy trójstronnej, a jednym z celów tego porozumienia jest współdziałanie przy podejmowaniu inicjatyw na rzecz krajów kandydujących do Unii oraz krajów trzecich.

Uczestników konferencji przywitał również prezes Litewskiej Agencji Płatniczej (NMA) Erikas Berontas. Nawiązując do agendy konferencji, podkreślił, że omawiane tematy są również bardzo istotne dla Unii Europejskiej. Prezes Berontas zauważył również, że dzielenie się doświadczeniami w różnych obszarach przyczynia się do usprawnienia działania obu Agencji. W ciepłych słowach odniósł się również do dotychczasowej współpracy NMA z ARiMR.

Pierwszym tematem konferencji był proces analizy ryzyka w projektach inwestycyjnych. Ekspert ARiMR mówił m.in. o tym, jak wygląda weryfikacja nielegalnych warunków uzyskania wsparcia oraz przedstawił główne kryteria procesu analizy.

Inny przedstawiciel Agencji omówił wykrywanie sztucznych warunków i powiązań między przedsiębiorstwami.

Uczestnicy konferencji podzielili się na grupy robocze, w których omawiano równolegle trzy bloki tematyczne:

    obsługę wsparcia dla grup producentów oraz lokalnych grupy działania – te zagadnienie przedstawili eksperci ARiMR z Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów oraz Departamentu Działań Delegowanych;
    realizację procesu windykacji – temat ten omówili przedstawiciele Departamentu Zarządzania Należnościami;
    problematykę związaną z audytem wewnętrznym, którą przedstawili eksperci z Departamentu Audytu Wewnętrznego.

 

 

ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *