ANWIL zacieśnia współpracę z Wydziałem Chemicznym PŁ

ANWIL oraz Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej zawarły umowę o współpracy. Jej sygnatariusze zadeklarowali chęć zintensyfikowania działań edukacyjnych na rzecz studentów i absolwentów Wydziału oraz współpracy w kontekście możliwości wykorzystania najnowszych ustaleń naukowych w projektach realizowanych przez firmę.

Włocławska spółka z Grupy ORLEN od wielu lat kooperuje z Politechniką Łódzką. Jej studenci  już tradycyjnie mają możliwość odbywania praktyk i staży w firmie, natomiast jej kadra naukowa – na zaproszenie ANWILU – bierze aktualnie udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, który dotyczy ceramizacji PCW. O tym, że współpraca pomiędzy Politechniką Łódzką a ANWILEM układa się bardzo dobrze najlepiej świadczy fakt, że w ubiegłym roku przedsiębiorstwo zostało uhonorowane tytułem „Przyjaciela Wydziału Chemicznego” łódzkiej uczelni.

Umowa o współpracy pomiędzy firmą a Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej zawarta 06.06.2017 r. przewiduje – oprócz kontynuacji dotychczas podejmowanych inicjatyw – m.in. realizację przez jej kadrę naukową zleconych opracowań naukowo-badawczych na rzecz ANWILU, uczestnictwo pracowników spółki w pracach zespołów consultingowych rozpatrujących zlecone Wydziałowi projekty biznesowe oraz w pracach zespołów eksperckich do spraw przygotowania programów pomocowych, a także organizację warsztatów i seminariów, których celem będzie zintensyfikowanie wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy pracownikami obydwu podmiotów.

– Wiedza – zarówno ta generowana samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i ta pochodząca z zewnętrznych źródeł – stanowi kluczowy zasób firm, decydujący o powodzeniu wszelkich przedsięwzięć biznesowych. Dlatego tak ważna jest współpraca pomiędzy podmiotami rynkowymi a uczelniami wyższymi, które – dysponując rozbudowanym zapleczem badawczym – dokonują odkryć i ustaleń naukowych, mogących stanowić impuls do innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez firmy. Mam nadzieję, że wiedza pracowników Politechniki Łódzkiej przyczyni się do opracowania rozwiązań, dzięki którym ANWIL będzie mógł nie tylko stawić czoła wyzwaniom związanymi ze zmieniającymi się potrzebami klientów, ale także te potrzeby kreować. – powiedział Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Natomiast prof. dr hab. inż. Małgorzata Szynkowska, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej podkreśliła, że: – Budowanie partnerstwa pomiędzy nauką a biznesem z pewnością nie jest łatwe, biorąc pod uwagę fakt, że dla przedsiębiorców priorytetem jest maksymalizacja zysku, natomiast dla badaczy dążenie do poznania prawdy, nawet jeśli perspektywa czasowa to umożliwiająca, jest bardzo odległa. Niemniej, przy odrobinie wysiłku z obydwu stron, taka kooperacja przynosi wymierne korzyści. Coraz większa liczba menadżerów zauważa, że dzięki współpracy z uczelniami wyższymi, mogą w bardziej efektywny sposób sprostać istotnym wyzwaniom, związanym z realizacją kluczowych dla firm projektów rozwojowych. Natomiast dla uczelni partnerstwo z biznesem stanowi dodatkowe źródło inspiracji do wyznaczania kierunków prowadzonych badań naukowych oraz możliwość dostosowania oferty edukacyjnej do oczekiwań rynku. Dlatego bardzo się cieszę, że współpraca Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej i spółki ANWIL wkracza w nową fazę i obejmuje kolejne obszary, w których będziemy mogli podejmować działania, prowadzące do osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *