ANWIL na Forum Rolników Pomorza i Kujaw

W Ciechocinku odbyło się X Otwarte Forum Rolników Pomorza i Kujaw. ANWIL jako czołowy krajowy producent nawozów azotowych ponownie został partnerem wydarzenia.  

Województwo Kujawsko-Pomorskie to jeden z najważniejszych regionów uprawnych w Polsce. Pod względem wielkości powierzchni uprawy buraków cukrowych województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 1. miejsce w kraju, podczas gdy powierzchnia zasiewów zbóż oraz areał uprawy rzepaku i rzepiku plasuje je na 4., a roślin zaliczanych do przemysłowych na 3. miejscu w Polsce1. Dlatego Kujawy i Pomorze goszczą wiele wydarzeń, także tych cyklicznych, poświęconych sektorowi agro oraz jego przyszłości.
Jedną z najważniejszych platform dyskusyjnych w województwie jest – organizowane od dekady –  Otwarte Forum Rolników Pomorza i Kujaw. Jego celem jest przedstawienie aktualnej sytuacji polskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem regionu, a także wymiana doświadczeń pomiędzy związkami i federacjami rolniczymi.
ANWIL od ponad pół wieku towarzyszy rolnikom, pomagając im uzyskiwać obfite i wysokiej jakości plony. Włocławska spółka z Grupy ORLEN dostarcza krajowym przedsiębiorcom zajmującym się produkcją roślinną uniwersalne nawozy azotowe – saletrę oraz saletrzak – przyczyniając się tym samym do rozwoju polskiego sektora agro. Chemiczna firma, choć jest jednym z największych wytwórców nawozów azotowych w Europie, nie zapomina, że jej korzenie są na Kujawach i Pomorzu. Z tego właśnie powodu, ANWIL po raz kolejny został patronem X Otwartego Forum Rolników Pomorza i Kujaw.
-Jesteśmy skoncentrowani na zaspokajaniu potrzeb rodzimych rolników, którzy od początku istnienia naszego przedsiębiorstwa byli, są i będą naszymi najważniejszymi klientami. Przypomnę, że aż 80 proc. produkowanych przez nas nawozów azotowych trafia do polskich odbiorców. Jednak uważamy, że naszą rolą jest nie tylko dostarczanie im doskonałej jakości saletry czy saletrzaku, ale także dzielenie się wiedzą.  Dlatego reprezentanci ANWILU są obecni na wielu wydarzeniach poświęconych sektorowi agro, podczas których dzielą się z ich uczestnikami posiadanymi przez naszą spółkę analizami i informacjami dotyczącymi szerokiego spektrum tematów związanych z nawożeniem –
W tym oczywiście naszymi ustaleniami odnośnie wyzwań, z którymi z jednej strony będą mierzyć się wytwórcy nawozów, z drugiej zaś producenci rolni.- podkreśla Kalina Sarnowska, dyrektor ds. sprzedaży nawozów w ANWIL S.A.
W tegorocznych obradach Forum będą uczestniczyć – oprócz producentów rolno-spożywczych – także posłowie na Sejm RP, członkowie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *