Ankieta nt. usług rolników na rzecz środowiska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w związku z realizacją w międzynarodowego projektu – CONSOLE, pt. ”Kontrakty na usługi środowiskowe w rolnictwie”, w ramach programu Horyzont 2020, prosi o wypełnienie ankiety poświęconej  różnym typom umów zawieranych z rolnikami na świadczenie usług środowiskowych i klimatycznych. Ankiet dotyczącej różnych typów umów zawieranych z rolnikami na świadczenie usług środowiskowych i klimatycznych mających charakter dóbr publicznych, takich jak ochrona wody, poprawa krajobrazu, różnorodność biologiczna, sekwestracja dwutlenku węgla lub jakość gleby. Działania realizowane przez rolników są dodatkowe w stosunku do wymogów Wspólnej Polityki Rolnej.

Celem projektu jest zidentyfikowanie i upowszechnienie działań, które rolnicy wykonują na rzecz środowiska i dla dobra publicznego, np.  program „Podkarpacki Naturalny Wypas” realizowany w celu zachowania, ochrony i przywrócenia różnorodności biologicznej na obszarach cennych przyrodniczo, poprzez ekstensywny wypas zwierząt gospodarskich na terenach łąkowo-pastwiskowych województwa podkarpackiego.

Ankieta jest anonimowa. Składa się z 20 pytań. Wypełnienie jej zajmie 15-20 minut.

Badacze z SGGW będą wdzięczni rolnikom, praktykom, którzy poświęcą swój cenny czas na wypełnienie anonimowej ankiety, tak ważnej dla rozwoju polskiego rolnictwa.

Wystarczy jedynie kliknąć na link: https://sggw-console.limesurvey.net/421738?lang=pl

SGGW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *