Animatorzy i liderzy Lokalnych Grup Działania w MRiRW

– Ma umiejętności wyznaczania kierunków oraz zdolności motywowania innych. Jest twórczy, empatyczny i stabilny oraz koncentruje się na celu. Ma rozeznanie co do otoczenia bliższego i dalszego. Ma dar motywowania innych, wytrwałości i wiary. To cechy dobrego animatora – tak podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki zdefiniował sylwetkę wzorcowego animatora Lokalnych Grup Działania.

W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyła się dwudniowa konferencja „Akademia umiejętności animatora LGD”. Ryszard Zarudzki – jako przedstawiciel kierownictwa resortu, a także niegdyś animator LGD, uczestniczył w tym wydarzeniu.

– Chciałbym, aby spośród 60 obecnych tu animatorów wykreowało się jak najwięcej liderów.  Życzę Wam, abyście kreowali swoje postawy, działania w kierunku bycia liderami rozwoju lokalnego – mówił wiceminister Zarudzki zwracając się do uczestników.

Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to metoda rozwoju obszarów wiejskich, gdzie kluczem są ludzie ich aktywność i pomysłowość. Ryszard Zarudzki podkreślił, że dla resortu rolnictwa ważne są metody rozwoju obszarów wiejskich. Leader – rozwój lokalny kierowany przez społeczność, to jedna z metod. – Szukamy sposobu łączenia Leadera z ekonomią społeczną, z systemem AKIS i z doradztwem, ze „smart villages”. Szukamy metod rozwoju obszarów wiejskich i potrzebni są ludzie, liderzy, którzy te metody będą wdrażać w praktyce

Ryszard Zarudzki podkreślił, że podejście Leader to budowanie kapitału społecznego, kapitału ludzkiego na wsi. – Dlatego potrzebni są animatorzy, którzy będą taką aktywność budować. Ludzie, którzy wiedzą jak motywować do pracy, jak wzbudzać inicjatywy lokalne. Jak kierować zespołami, które będą efektywnie w ramach swoich lokalnych potrzeb realizować projekty finansowane w ramach Lokalnej Grupy Działania w strategii rozwoju lokalnego – mówił wiceminister.

W programie dwudniowego spotkania w ministerstwie znalazło się nie tylko szkolenie, lecz także prezentacja najlepszych lokalnych działań, podejmowanych przez animatorów. Najlepsi zostaną nagrodzeni.

– Każdy z animatorów musiał wykazać się swoją aktywnością. Pokazać, co można zrobić w rozwoju lokalnym. Wyróżnienie najlepszych jest wskazaniem, jak działać. Jest dowodem na to, że tego typu programy realizowane przez KSOW mają rację bytu, że są potrzebne i trzeba je rozwijać.

Głównym celem dwudniowej Akademii animatorów jest podniesienie kompetencji LGD w zakresie animacji społeczności lokalnych poprzez przygotowanie animatorów – inicjatorów tworzenia partnerstw, w szczególności wielosektorowych oraz inicjowanie ciekawych działań w środowisku lokalnym. Organizatorem spotkania jest Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

 

MRiRW / fot. MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *