Analiza gleby i wapnowanie to podstawa nawożenia

Optymalne nawożenie roślin a szczególnie buraka cukrowego jest możliwe tylko wtedy, gdy jest oparte o aktualne analizy gleby (za okres nie większy niż 4-5 lat). Pamiętajmy, że nie można racjonalnie zarządzać potrzebami rośliny, jeżeli nie znamy zawartości składników pokarmowych – makro i mikro w glebie.
Najlepiej w tym wypadku skorzystać z usługi specjalistycznej firmy, która w okresie po żniwnym pobierze do analizy glebę z wykorzystaniem GPS. Standardowa usługa obejmuje: pobranie próby (minimum 16 nakłuć na 1 próbę, 1 próba maksymalnie  z 4 ha), analizę podstawową (pH, P, K, Mg ) w akredytowanym laboratorium, opracowanie wyników w formie elektronicznej i papierowej (sprawozdanie + mapy zasobności). Za dodatkową opłatą można oznaczyć  mikroelementy  (B, Cu, Mn, Zn, Fe)  oraz zawartość próchnicy – wyliczoną wg. zawartości organicznego C. Jeżeli plantator przekaże doradcy surowcowemu niezbędne informacje dotyczące analizowanego pola, to otrzyma zalecenie nawozowe. Analizy gleb wykonane w ostatnich latach wykazują szczególne problemy z właściwym pH dla danej kategorii gleby, niską zwartość potasu, magnezu i boru.

Buraki cukrowe należą do roślin bardzo wrażliwych na kwaśny odczyn gleby i jednocześnie charakteryzują się szczególnie dużym zapotrzebowaniem na wapń jako składnik pokarmowy, ponieważ z plonem korzeni na poziomie 60-70 t/ha pobierają około 130-150 kg CaO/ha. Wapno defekacyjne – nawóz wapniowy z cukrowni doskonale może zapewnić w/w potrzeby, gdyż oprócz węglanu wapnia (30% CaO) zawiera także dodatkowo inne wartościowe składniki pokarmowe takie jak:  magnez, fosfor, azot, potas.

Należy także pamiętać, że wapnowanie wpływa na:

· tworzenie właściwej struktury gleby (redukcja zamulenia i zaskorupienia)

  • zapewnienie stabilnej gruzełkowatej struktury gleby
  • poprawę stosunków wodno-powietrznych w glebie
  • aktywację składników pokarmowych w glebie
  • zwiększenie żyzność gleby

LIZ.pl oprac.red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *