AgroSukces w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Oficerskie szable, buzdygany i szyszaki otrzymali z rąk ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego laureaci konkursu „Agroprzedsiębiorca RP 2018”. Konkurs ten prowadzony jest przez redakcję Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Gala Agrobiznesu tradycyjnie była okazją do ogłoszenia wyników tegorocznej, 28. już edycji tego konkursu.

– W tych spotkaniach uczestniczę od wielu lat jestem szczęśliwy, że mogę okazać szacunek i uznanie tym wszystkim, którzy swoją ciężką pracą zasłużyli na te piękne wyróżnienia i odznaczenia – powiedział zwracając się do laureatów minister Ardanowski.

– W roku stulecia odzyskania niepodległości szczególnie mocno podkreślamy wkład polskiej wsi w rozwój Polski – dodał szef resortu rolnictwa.

Zwrócił również uwagę na to, że zaczynamy się liczyć w międzynarodowej grze producentów żywności, i że jest to dobra perspektywa dla przyszłości polskiego rolnictwa. Cały czas są poszukiwane nowe możliwości i rynki zbytu dla naszej żywności. Równolegle muszą być podejmowane działania na rzecz zwiększenia zbytu na rynku krajowym.

– Rozszerzyliśmy możliwości sprzedaży produktów z własnego gospodarstwa – przypomniał minister.

Szef resortu rolnictwa zwrócił ponadto uwagę na zagrożenia i trudności w rozwoju produkcji.

– Ciężko nam zrozumieć, że współpraca i kooperacja to poprawa pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Musimy myśleć w kategoriach wspólnoty. W jedności siła. Jeżeli tego nie zrozumiemy, to będziemy przegrywać – podkreślił minister Ardanowski.

Zaznaczył on również, że nowa ustawa o spółdzielczości rolników daje szanse na odrodzenie się wspólnej pracy.

– Tu nie chodzi o ulgi podatkowe czy jakieś dotacje, ale o budowanie siły i pozycji rolników, tak jak to się dzieje w innych krajach – dodał szef resortu rolnictwa.

Zwracając się do uczestników dzisiejszych uroczystości minister zaprosił wszystkich do udziału w Narodowej Wystawie Rolniczej i w Kongresie Polskiego Rolnictwa, który będzie się wówczas odbywał.

– Tam jest miejsce do dyskusji i rozważań o przyszłości polskiego rolnictwa. Chcę aby kierunki polityki rolnej były uzgadniane, nie konsultowane, ale właśnie uzgadniane ze środowiskiem rolniczym, z moimi koleżankami i kolegami rolnikami – podkreślił minister Ardanowski.

Dzisiejsza Gala została zorganizowana przez Stowarzyszenie AgroBiznesKlub, Redakcję AGRO oraz Rektora SGGW, pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to zawsze najbardziej spektakularna część wydarzenia, gdyż w ramach uznania laureaci otrzymują hełmy husarskie, buzdygany lub szabla oficerskie.

Celem konkursu Agroprzedsiębiorca RP, organizowanego od 28 lat, jest wyróżnianie i nobilitowanie przedstawicieli agrobiznesu i rolnictwa za znaczące dokonania biznesowe w prowadzonych przez nich przedsiębiorstwach.

Ogólnopolski konkurs Agroprzedsiębiorca RP 2018 przeprowadzany był w następujących kategoriach: Agroprzedsiębiorca Wszech Czasów RP, Wybitny Agroprzedsiębiorca RP, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP, a także Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP.

Na wybranych wydziałach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbywały się dziś także konfrontacje pt. „Drogi do AgroSukcesu”. Rolnicy i przedsiębiorcy – wybitni praktycy z obszaru rolnictwa i agrobiznesu – spotykali się ze studentami i kadrą naukową SGGW. Wykłady dotyczyły zarówno produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak również przetwórstwa. Z najlepszymi agroprzedsiębiorcami, laureatami konkursów, studenci rozmawiali o produkcji roślinnej, hodowli trzody chlewnej, bydła mlecznego, koni rasy fiordzkiej, a także o uprawie choinek oraz sadownictwie i produkcji soków. Wśród tematów spotkań znalazły się także te związane z prowadzeniem przedsiębiorstw zajmujących się: energetyką odnawialną w środowisku wiejskim, produkcją maszyn rolniczych; produkcją polietylenowych zbiorników do magazynowania. Wykłady te zostały podsumowane podczas popołudniowej Gali.

 

 

 

MRiRW/fot.MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *