AGROMIX Niepołomice z patentem na adiuwant doglebowy

Firma AGROMIX Niepołomice Romana Szewczyka otrzymała patent nr 229494 na wynalazek Pt. „Adiuwant do agrochemikaliów stosowanych doglebowo” wydany przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej a znany pod nazwą handlową ATPOLAN SOIL MAXX.

Zobacz film: https://youtu.be/rL-CUUz64eQ

Atpolan Soil Maxx to adiuwant nowej generacji przeznaczony do środków ochrony roślin, biostymulatorów i innych agrochemikaliów stosowanych doglebowo. Dzięki starannie dobranej mieszaninie olejów oraz substancji powierzchniowo-czynnych wykazuje wielokierunkowe działanie. W przypadku herbicydów doglebowych zapewnia:

    ich aktywację poprzez zwiększenie rozpuszczalności substancji aktywnej
    optymalne rozmieszczenie i utrzymanie substancji aktywnej w strefie kiełkowania nasion chwastów
    lepszy kontakt z cząsteczkami glebowymi, penetrację gruzełków i pobranie przez chwasty
    wzrost skuteczności chwastobójczej, zwłaszcza w warunkach mniej korzystnych (susza glebowa, silne opady)
    ograniczenie fitotoksyczności w stosunku do roślin uprawnych
    ograniczenie przemieszczania herbicydu w głąb profilu glebowego i skażenia wód gruntowych

Na efektywność agrochemikaliów stosowanych doglebowo wpływa wiele czynników ograniczających. Na przykład działanie herbicydów doglebowych jest często zawodne na skutek:

    nierównomiernego rozmieszczenia substancji aktywnej na powierzchni gleby i w strefie kiełkowania chwastów
    niskiej wilgotności gleby uniemożliwiającej dotarcie herbicydu do chwastów i jego pobranie w odpowiedniej ilości
    wymycia herbicydu poza strefę kiełkowania chwastów przez nadmierne opady – do strefy korzeniowej roślin uprawnych lub poza nią; skutkować to może uszkodzeniami chronionej rośliny oraz skażeniem wód gruntowych

Atpolan Soil Maxx może być stosowany ze wszystkimi agrochemikaliami doglebowymi. W przypadku herbicydów jest szczególnie wskazany z preparatami zawierającymi chlomazon i jego mieszaniny z innymi substancjami aktywnymi (np. metazachlor) zalecanymi do odchwaszczania rzepaku.

Wykaz substancji czynnych herbicydów i ich mieszanin zalecanych do stosowania doglebowego w ważniejszych roślinach uprawnych

    BOBIK: linuron, metabromuron, pendimetalina + chlomazon, prosulfokarb
    ŁUBIN: linuron, pendimetalina, prosulfokarb
    SOJA: flufenacet + metrybuzyna, linuron, metabromuron, metolachlor-S, metrybuzyna, pendimetalina, prosulfokarb
    GROCH: chlomazon, linuron, linuron + chlomazon, pendimetalina, pendimetalina + chlomazon, prosulfokarb
    CEBULA: oksyfluorofen, pendimetalina, prosulfokarb
    MARCHEW: chlomazon, flurochloridon, linuron, pendimetalina
    ZIEMNIAK: chlomazon, linuron, metobromuron, metrybuzyna, prosulfokarb
    BURAK: chlorydazon, lenacyl, metamitron
    RZEPAK: chlomazon, dimetachlor + chlomazon, metazachlor, metazachlor + chinomerak, metazachlor + dimetenamid + chinomerak, metazachlor + dimetenamid + chlomazon, napropamid + chlomazon, petoksamid, petoksamid + chlomazon, propyzamid
    KUKURYDZA: flufenacet + izoksaflutol, izoksaflutol + tienkarbazon, linuron, metolachlor-S, metolachlor-S + mezotrion, metolachlor-S + terbutyloazyna + mezotrion, pendimetalina, pendimetalina + dimetamid-P, petoksamid, petoksamid + terbutyloazyna
    PSZENICA: chlorosulfuron, chlorosulfuron + diflufenikan, chlorotoluron, diflufenikan, izoproturon, izoproturon + diflufenikan, pendimetalina, pendimetalina + diflufenikan, pendimetalina + izoproturon.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *