Agroleśnictwo – co to?

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu zorganizowało szkolenia on-line dotyczące Agroleśnictwa: ”Agroleśnictwo – najważniejsza innowacja w rolnictwie” (26.06.2020 r.) oraz „Innowacje szansą na rozwój obszarów wiejskich – Agroleśnictwo” (13.07.2020 r.)

Objęły one tematykę innowacji w produkcji rolniczej – w tym agroleśnictwa w działaniu „Współpraca” (PROW 2014-20), a także ogólne zagadnienia wynikające z problemów, z jakimi zmaga się rolnictwo w Polsce oraz możliwości ich skutecznego  rozwiązania i szans na zwiększenie innowacyjności i dochodowości (Nowy Europejski Zielony Ład). Główną osią tematyczną szkoleń było samo agroleśnictwo jako nowy kierunek dla gospodarstw rolnych, odpowiadający na problemy w rolnictwie, minimalizujący skutki zmian klimatycznych oraz odpowiadający na prośrodowiskowe oczekiwania konsumentów. Podczas szkoleń zastanawialiśmy się nad tym czy agroleśnictwo jest opłacalną alternatywą dla rolnictwa konwencjonalnego, podając przykłady innowacji w produkcji rolniczej obejmujące tego typu rozwiązania, w tym w ramach operacji realizowanych w ramach działania „Współpraca”.

Czy system agroleśny jest ekologiczny i co to jest agroekologia? – to nowe pytania, które wraz ze wzrostem zainteresowania tą formą gospodarowania stają się coraz bardziej aktualne, tak jak i podstawowe kwestie, analogiczne do tradycyjnego rolnictwa, w tym jak założyć i prowadzić uprawę agroleśną, ile to kosztuje i dla kogo przynosi korzyści?

Przedstawione zostały także przykłady istniejących już upraw w systemie agroleśnym, w tym  produkcji ziół na przykładzie plantacji Lubelskie Zioła. Omówiono dobór gatunków na plantacji, zjawisko allelopatii, metody zatrzymania wody w glebie, a także efektywne wykorzystanie nawozów. Przy okazji dyskutowano o potrzebach rynku i możliwości zbytu oraz opłacalności produkcji prowadzonej w omawianym systemie. Osobnym blokiem tematycznym była problematyka wspierania agroleśnictwa ze środków pomocowych.

Zastanawialino się czy, dlaczego i w jakim zakresie agroleśnictwo powinno być jedną z metod gospodarowania wspieranych dodatkowymi dopłatami w ramach PROW 2021–2027, nawiązując do przykładów wspierania rolnictwa w ramach WPR w latach 2014–2020, w innych państwach członkowskich UE.

Szkolenia przeprowadzone zostały przed Panią dr Barbarę Baj-Wójtowicz, prowadzącą gospodarstwo rolne wdrażające uprawy agroleśne oraz Przemysława Lecyka, brokera innowacji z CDR w Brwinowie, Oddział w Poznaniu.

W sierpniu br. CDR w Brwinowie organizuje szkolenie nt. „Uprawa ziół w systemie agroleśnym”.

CDR, red.AS, fot.CDR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *