Agro-nowości od Concordii

Concordia Ubezpieczenia od wielu lat współpracuje z różnymi instytucjami, podejmując inicjatywy zmierzające do wykorzystywania ciekawych projektów badawczo-rozwojowych, szczególnie w procesie likwidacji szkód. Dla przykładu, wspólnie z Vereinigte Hagel, niemieckim liderem w dziedzinie ubezpieczeń gradu, testuje drony w likwidacji szkód rolnych. Teraz przyszedł czas na kolejne nowości, a mianowicie technologię zdjęć satelitarnych przy ryzyku suszy.

Okazuje się bowiem, że to właśnie ryzyko suszy, występujące średnio co 3 lata w niektórych regionach Polski, istotnie zakłóca stabilność finansową producentów rolnych. Wychodząc naprzeciw rolnikom, którzy dla Concordii odgrywają kluczową rolę, ubezpieczyciel planuje w najbliższym czasie przeprowadzać testy w wyselekcjonowanych i reprezentatywnych gospodarstwach. Dzięki nim możliwe będzie porównywanie rzeczywistych strat w produkcji roślinnej dla wybranych gatunków upraw.
– Takie rozwiązanie umożliwi nam wprowadzenie pilotażowego programu ubezpieczenia ryzyka suszy na zasadach indeksu. Do głównych zalet tego modelu należą m.in. niskie ryzyko bazowe, łatwość obsługi produktu ubezpieczeniowego, brak ryzyka moralnego i negatywnej selekcji, a także niższe koszty transferu ryzyka (składek płatnych przez klienta) – wyjaśnia Michael Lösche, Członek Zarządu Concordii Polska TUW, odpowiedzialny za sektor rolny i Biuro Likwidacji Szkód.
– Programy ubezpieczeń oparte na indeksach sprawdzają się w przypadku dużych i rozległych strat, powstałych w konsekwencji wystąpienia ryzyka suszy. Eliminują typowe dla rolnictwa przeszkody związane z obsługą, jak np. długi czas likwidacji szkody. Po analizie wniosków, które wynikną z przeprowadzonego przez nas pilotażu, będziemy w stanie zaproponować producentom rolnym możliwe rozwiązania ubezpieczeniowe w zakresie ryzyka suszy – podsumowuje Michael Lösche.
Szczegółowe informacje zostaną zaprezentowane podczas czerwcowej konferencji prasowej, która zostanie zorganizowana na polu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *