Agricola-Syn Ziemi – Konkurs

Wyróżnienie i promocja najbardziej przedsiębiorczych rolników gospodarujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, promocja i prezentacja różnorodnej aktywności kobiet w zakresie działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej, promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na terenach wiejskich, kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i podkreślenie znaczenia rolnictwa w gospodarce województwa kujawsko-pomorskiego – takie cele przyświecają organizatorom konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Agricola – Syn Ziemi.

 

Konkurs skierowany jest do osób, które mieszkają i prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego co najmniej przez 2 lata oraz kobiet prowadzących działalność zawodową i społeczną na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Instytucjami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów do konkursu są: samorządy terytorialne, związki i organizacje społeczno-zawodowe rolników, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz organizacje pozarządowe.

 

Zgłoszenia przyjmowane są  w Biurach Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

 

Wykaz biur znajduje się pod adresem http://www.kpir.pl/index.php/biura-kpir

 

Zgłoszenia kandydatów należy nadesłać do 30 czerwca 2022 r.

 

Informacji na temat Konkursu udziela Departament Rolnictwa i Geodezji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,

tel. (056) 621-59-34, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *