Afrykański pomór świń (ASF) wciąż niebezpieczny w Europie

Po wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń w Belgii wirus pojawił się także w Europie Środkowej i Wschodniej. Przypadki wystąpienia choroby już od dłuższego czasu odnotowuje się na kilku dużych obszarach Polski. Stąd też nie można wykluczyć przeniesienia wirusa do innych rejonów naszego kraju poprzez ruch turystyczny, transport towarów i zwierząt oraz turystykę myśliwską.

Krok 1: Zastosowanie środków zapobiegawczych w związku z zagrożeniem

Co do zasady koniecznością jest ścisłe przestrzeganie wytycznych Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa biologicznego. Działając w ścisłej współpracy z miejscowym lekarzem weterynarii, należy ustalić, jak zablokować możliwe drogi przenoszenia wirusa w gospodarstwie. Do takich dróg należą kontakty z ludźmi, paszą, skażonymi środkami spożywczymi, odpadami żywnościowymi i poubojowymi, a nawet z odzieżą. Niebezpieczeństwo niesie również kontakt z gnojem (obornikiem) i gnojówką, maszynami rolniczymi (np. ciągniki, ładowarki, przyczepy, rozrzutniki, etc.) lub pojazdami (np. pojazdami do transportu zwierząt).

W praktyce oznacza to zweryfikowanie organizacji gospodarstwa hodowlanego, tak aby w sposób ciągły zapewniać odpowiednie ograniczenie dostępu do chlewni, zaplanować i utrzymywać w dobrym stanie drogi dojazdu i wyjazdu, utrzymywać właściwe zadbane ogrodzenie zabezpieczające przed dzikami oraz zagwarantować odpowiednie przechowywanie pasz i urządzeń.

Krok 2: Sprawdzenie stanu higieny

Ponadto należy we własnym zakresie sprawdzać stan higieny i w razie konieczności wyczyścić chlew (chlewy) i związane z nimi pomieszczenia, a przy tym powinno się zadbać o dokładne oddzielenie przestrzeni czystej od brudnej.

Podział obszarów na część brudną (roboczą) i czystą (socjalną) to nie tylko konieczność mycia się pod prysznicem i zmiany odzieży przez osoby wchodzące do chlewni (właściciel, pracownicy wewnętrzni, pracownicy zewnętrzni, odwiedzający, rodzina właściciela, etc.), ale także konsekwentne czyszczenie obu obszarów. Zachowujemy zasadę kolejności „czyste przed brudnym”. W części socjalnej można wykorzystać odkurzacze wielofunkcyjne (Kärcher NT) zbierające zabrudzenia suche i mokre oraz parownice (Kärcher SGV lub SG). Użycie maszyn czyszczących pozwala zwiększyć efektywność czyszczenia ścian, posadzek, powierzchni mokrych, a także takich przedmiotów jak szafki pracownicze na odzież i buty oraz skraca czas potrzebny na utrzymanie czystości.

Krok 3: Czyszczenie chlewu

Czyszczenie chlewu zaczynamy przeprowadzając zwykłe operacje tj.:

-usunięcie (wybicie) much;

-zgrubne czyszczenie na sucho (usunięcie zanieczyszczeń luźnych);

-zmiękczanie zabrudzeń;

-czyszczenie wnętrza pod wysokim ciśnieniem;

-czyszczenie poideł i podajników pasz;

-pozostawienie chlewu do całkowitego wyschnięcia;

-dezynfekcja całej powierzchni.

Udokumentowanie wszystkich kroków gwarantuje wysoki stopień przejrzystości przyczyniającej się do spełnienia standardów bezpieczeństwa biologicznego i jak najlepszej ochrony świń w chlewni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *